In bài viết

Bác sĩ nội-nhi có được bổ sung hoạt động chẩn đoán hình ảnh?

(Chinhphu.vn) - Ông Nguyễn Trung Hiếu (Đồng Tháp) có chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh nội - nhi do Sở Y tế cấp. Nay ông có bằng chuyên khoa cấp I chẩn đoán hình ảnh. Ông hỏi, ông có thể yêu cầu Sở Y tế cấp bổ sung phạm vi hành nghề chẩn đoán hình ảnh vào chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh nội - nhi được không?

02/07/2021 10:02

Về vấn đề này, Bộ Y tế trả lời như sau:

Tại Khoản 1 Công văn số 787/BYT-KCB ngày 2/2/2021 của Bộ Y tế về việc thực hiện cấp bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn đối với người hành nghề bác sĩ quy định:

“Tiếp tục cấp bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn cho bác sĩ (bác sĩ có phạm vi hoạt động chuyên môn là đa khoa hoặc chuyên khoa) đã được cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh chữa bệnh sau khi có thêm văn bằng chuyên khoa I, chuyên khoa II và người hành nghề có đơn đề nghị theo quy định thì được bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn chuyên khoa theo đúng văn bằng chuyên môn đã được đào tạo”.

Điểm a Khoản 3 Điều 26 Nghị định số 109/2016/NĐ-CP ngày 1/7/2016 của Chính phủ về cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề và cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh quy định người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật của phòng khám chuyên khoa phải đáp ứng các điều kiện: Là bác sĩ có chứng chỉ hành nghề phù hợp với chuyên khoa mà phòng khám đăng ký; có thời gian khám bệnh, chữa bệnh ít nhất là 54 tháng về chuyên khoa đó. 

Chinhphu.vn