In bài viết

Bác tư cách đại biểu Quốc hội của ông Trịnh Xuân Thanh

(Chinhphu.vn) - Chiều 15/7, Hội đồng Bầu cử Quốc gia (HĐBCQG) đã phát đi thông cáo về Phiên họp thứ 7 của Hội đồng và xác nhận việc bác tư cách đại biểu Quốc hội (ĐBQH) đối với ông Trịnh Xuân Thanh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang nhiệm kỳ 2011-2016.

15/07/2016 17:12

Tham dự Phiên họp có các đồng chí thành viên HĐBCQG; đại diện thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương, Văn phòng Trung ương Đảng, Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Chính phủ, Văn phòng Quốc hội, Ban công tác đại biểu, Bộ Tài chính, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Nội vụ, Bộ Thông tin và Truyền thông; đại diện các tiểu ban giúp việc của HĐBCQG.

Tại phiên họp này, HĐBCQG đã nghe và cho ý kiến vào dự thảo Báo cáo tổng kết của Hội đồng về kết quả cuộc bầu cử ĐBQH khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 và Báo cáo kết quả xác nhận tư cách đại biểu Quốc hội khóa XIV.

Với tinh thần nghiêm túc, trách nhiệm, HĐBCQG đã thận trọng trong xem xét, xác nhận tư cách đại biểu Quốc hội khóa XIV. Tại phiên họp này, Hội đồng đã tiến hành biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu kín để xác nhận tư cách người trúng cử ĐBQH khóa XIV đối với ông Trịnh Xuân Thanh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang nhiệm kỳ 2011-2016 do có vi phạm khuyết điểm.

Kết quả kiểm phiếu, 100% các thành viên trong HĐBCQG có mặt tại phiên họp nhất trí không xác nhận tư cách ĐBQH khóa XIV đối với ông Trịnh Xuân Thanh.

Đây là phiên họp cuối cùng của HĐBCQG, nhằm chuẩn bị cho Hội nghị toàn quốc Tổng kết công tác bầu cử ĐBQH khóa XIV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 dự kiến được tổ chức tại Phòng họp Diên Hồng, Nhà Quốc hội vào ngày 18/7 tới.

Lê Sơn