In bài viết

Bài thi đạt 1 điểm trở lên mới được xét tốt nghiệp

(Chinhphu.vn) - Thí sinh Phạm Thị Phương Anh vừa hoàn thành kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia, kết quả đủ điều kiện tốt nghiệp, riêng môn tiếng Anh chưa được 4 điểm. Thí sinh đang dự định đi xuất khẩu lao động. Vậy, thí sinh Anh có thể bảo lưu kết quả thi của các môn năm nay để đăng ký thi lại môn tiếng Anh vào năm sau không?

17/07/2017 10:02

Về vấn đề này, Bộ Giáo dục và Đào tạo trả lời như sau:

Theo quy định của Quy chế thi THPT Quốc gia, những thí sinh đủ điều kiện dự thi, không bị kỷ luật từ mức huỷ bài thi trở lên, tất cả các bài thi và các môn thi thành phần của bài thi tổ hợp lấy điểm để xét công nhận tốt nghiệp đều đạt trên 1,0 điểm theo thang điểm 10 và có điểm xét tốt nghiệp từ 5,0 điểm trở lên được công nhận tốt nghiệp THPT. Như vậy, trường hợp của thí sinh Phạm Thị Phương Anh, nếu đảm bảo các điều kiện trên, bài thi Ngoại ngữ đạt trên 1,0 điểm thì đủ điều kiện tốt nghiệp THPT.

Trong trường hợp môn tiếng Anh đạt từ 1,0 điểm trở xuống thì chưa đủ điều kiện để xét công nhận tốt nghiệp, các bài thi hoặc các môn thành phần của bài thi khoa học tự nhiên, khoa học xã hội đạt từ 5,0 điểm trở lên được bảo lưu cho năm sau.

Chinhphu.vn