In bài viết

Ban Bí thư Trung ương Đảng chỉ định, chuẩn y nhân sự mới

(Chinhphu.vn) - Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng vừa tổ chức hội nghị công bố các quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác cán bộ và thực hiện quy trình công tác nhân sự Đại hội Đảng bộ thành phố Đà Nẵng lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

25/05/2020 12:33

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Trương Quang Nghĩa; Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Văn Quảng; Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ trao quyết định và chúc mừng 3 tân Ủy viên Thường vụ Thành ủy.

Đồng chí Trương Quang Nghĩa Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Đà Nẵng chủ trì hội nghị. Cùng dự có Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Văn Quảng; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ; Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Nho Trung; Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Đặng Thị Kim Liên.

Theo đó, Ban Bí thư Trung ương Đảng chuẩn y 3 đồng chí giữ chức vụ Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng, nhiệm kỳ 2015 - 2020, gồm:

Đồng chí Lê Trung Chinh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng;

Đồng chí Lê Thị Mỹ Hạnh, Trưởng ban Nội chính Thành ủy Đà Nẵng;

Đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết, Bí thư Quận ủy Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.

Lãnh đạo thành phố Đà Nẵng trao quyết định và chúc mừng các cán bộ được Ban Bí thư Trung ương Đảng chỉ định, chuẩn y chức vụ mới.

Đồng thời, Ban Bí thư Trung ương Đảng chỉ định đồng chí Tô Văn Hùng, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Đà Nẵng tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Đà Nẵng, nhiệm kỳ 2015 - 2020;

Ban Bí thư Trung ương Đảng chuẩn y đồng chí Phạm Đình Quang, Chánh Thanh tra Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Đà Nẵng giữ chức Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Đà Nẵng, nhiệm kỳ 2015-2020.

Sau khi công bố các quyết định về công tác cán bộ, Thành ủy Đà Nẵng đã thực hiện quy trình bỏ phiếu giới thiệu nhân sự tái cử Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Ủy viên Ủy ban kiểm tra Thành ủy Đà Nẵng, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và các chức danh lãnh đạo chủ chốt thành phố Đà Nẵng, nhiệm kỳ 2021 -2026./.