In bài viết

Ban Chỉ đạo Đề án 896 triển khai nhiệm vụ năm 2017

(Chinhphu.vn) - Chiều 9/2, tại Trụ sở Chính phủ, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hoà Bình, Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án 896 chủ trì cuộc họp của Ban Chỉ đạo đánh giá kết quả năm 2016, phương hướng, nhiệm vụ năm 2017, kiện toàn Ban Chỉ đạo.

09/02/2017 17:43
Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hoà Bình, Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án 896 chủ trì cuộc họp của Ban Chỉ đạo. Ảnh: VGP/Lê Sơn
Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Phó Thủ tướng Trương Hoà Bình, Trưởng Ban Chỉ đạo Đề án Tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư (Đề án 896) biểu dương sự cố gắng của các cơ quan, đặc biệt là Bộ Công an, Bộ Tư pháp, Bộ KH&ĐT, Bộ Tài chính và Văn phòng Ban Chỉ đạo đã có các giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn trong xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, cũng như đã tích cực trong việc hoàn thiện các thể chế cho việc cấp số định danh cá nhân, vận hành Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Công tác hệ thống hóa, rà soát thủ tục hành chính, giấy tờ công dân về cơ bản đã hoàn thành. Đến nay một số bộ, ngành đã trình Chính phủ Nghị quyết đơn giản hóa thủ tục hành chính liên quan đến quản lý dân cư theo phạm vi quản lý của mình. Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đã được phê duyệt Dự án khả thi và đã phê duyệt lựa chọn nhà thầu, sẵn sàng cho việc triển khai xây dựng. Việc cấp số định danh cá nhân đã được triển khai thông qua cấp thẻ căn cước công dân và giấy khai sinh từ đầu năm 2016, bước đầu đã đạt được các kết quả khả quan.

Tuy nhiên, Phó Thủ tướng Thường trực cũng lưu ý, Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đến nay mới hoàn thành các thủ tục để chuẩn bị xây dựng, chậm 2 năm so với dự kiến ban đầu. Sự phối hợp giữa các bộ, ngành trong triển khai nhiệm vụ cũng vẫn chưa nhịp nhàng.

Qua báo cáo của Văn phòng Ban Chỉ đạo và các ý kiến góp ý tại cuộc họp, Phó Thủ tướng Thường trực nhất trí với các đề xuất đề ra tại Kế hoạch triển khai Đề án trong năm 2017, đồng thời nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm như sau:

Để bảo đảm hoạt động của Ban Chỉ đạo và Văn phòng Ban Chỉ đạo, Văn phòng Chính phủ chủ trì, phối hợp với Bộ Công an, Bộ Tư pháp nghiên cứu, trình Thủ tướng Chính phủ sửa đổi các nội dung liên quan đến tổ chức của Ban Chỉ đạo và Văn phòng Ban Chỉ đạo được giao tại Quyết định 896. Theo đó, giao Bộ Công an là cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo và Văn phòng Ban Chỉ đạo để triển khai nhiệm vụ trong thời gian tới. Văn phòng Ban Chỉ đạo báo cáo Thủ tướng Chính phủ để kiện toàn tổ chức của Ban Chỉ đạo và Văn phòng Ban Chỉ đạo để nâng cao trách nhiệm của từng cá nhân trong thực hiện nhiệm vụ. Bộ Công an tiếp thu ý kiến của các thành viên Ban Chỉ đạo, hoàn thiện dự thảo Kế hoạch 2017 trình Trưởng Ban Chỉ đạo ký ban hành để làm cơ sở cho các bộ, ngành, địa phương xây dựng Kế hoạch triển khai Đề án trong tháng 2/2017. Văn phòng Ban Chỉ đạo nghiên cứu, hoàn thiện và sớm trình Trưởng Ban Chỉ đạo ký văn bản hướng dẫn việc thành lập Ban Chỉ đạo tại các địa phương để làm cơ sở cho địa phương thực hiện một cách đồng bộ.

Đối với việc triển khai xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Phó Thủ tướng Thường trực đề nghị Bộ Công an và Bộ Quốc phòng cần tập trung nguồn lực để xây dựng hạ tầng kỹ thuật Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Việc xây dựng được Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư không chỉ để thực hiện nhiệm vụ của Đề án 896, mà đây còn là trách nhiệm của Chính phủ trong việc bảo đảm điều kiện thực hiện hai Luật Căn cước công dân và Luật Hộ tịch.

“Việc triển khai có hiệu quả là chúng ta đang thực hiện việc bảo vệ quyền con người, quyền công dân được quy định tại Hiến pháp 2013, cũng như việc xây dựng Chính phủ kiến tạo, liêm chính, phục vụ nhân dân. Qua đó, người dân được thụ hưởng nhiều thuận lợi trong cuộc sống cũng như khi tiếp cận với các cơ quan hành chính các cấp”, Phó Thủ tướng Thường trực nhấn mạnh.

Ảnh: VGP/Lê Sơn

Bên cạnh đó, các bộ, ngành có liên quan cần tiến hành các thủ tục ứng vốn cho triển khai thực hiện Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, xem xét đến những khó khăn, vướng mắc khi thực hiện tại vùng sâu, vùng xa, người học tập và công tác tại nước ngoài đều có thể được cấp số định danh cá nhân.

Đối với Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử và Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư cần có sự kết hợp giữa Bộ Tư pháp và Bộ Công an để cho ra số định danh cá nhân. Nếu làm hai hệ thống cơ sở dữ liệu về hộ tịch điện tử và cơ sở dữ liệu về dân cư có thể gây tốn kém. Do đó, cần sự tham gia nghiên cứu, đánh giá của các bộ, ngành và có giải pháp đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét.

Trong năm 2017, Bộ Công an và Bộ Tư pháp cần phối hợp chặt chẽ trong việc thực hiện, phát huy, mở rộng số lượng địa phương được triển khai cấp số định danh cá nhân, bảo đảm các thông tin của công dân được thu thập chính xác, số định danh cá nhân được cấp theo một quy trình khoa học và đúng quy định.

Báo cáo của Ban Chỉ đạo Đề án 896 cho biết: Từ thời điểm Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án 896, đến nay, các nhiệm vụ của giai đoạn 1 Đề án theo Quyết định 896/QĐ-TTg đã cơ bản hoàn thành.

Cụ thể, các nội dung của Đề án 896 đã được quy định trong các văn bản quy phạm pháp luật (đã có hiệu lực thi hành) như: Luật Hộ tịch, Luật Căn cước công dân và các nghị định của Chính phủ hướng dẫn thi hành hai đạo luật này. Công tác hệ thống hóa, rà soát thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và đề xuất phương án đơn giản hóa đã hoàn thành... Bên cạnh đó, Bộ Công an đã phê duyệt Dự án khả thi và đang trong quá trình thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan đến tài chính để triển khai xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, dự kiến việc xây dựng sẽ được triển khai từ năm 2017...

Về nhiệm vụ trọng tâm năm 2017, việc triển khai Đề án sẽ tập trung vào các nội dung: Hoàn thành xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và kết nối với hệ thống thông tin bộ, ngành, địa phương; thu thập, cập nhật thông tin công dân vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và mở rộng việc cấp số định danh cá nhân trên toàn quốc; trình Chính phủ ban hành Nghị quyết đơn giản hoá và lập kế hoạch thực thi Nghị quyết cho phù hợp với tiến độ xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Lê Sơn