In bài viết

Bàn giao chức trách, nhiệm vụ Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân chủng Phòng không - Không quân

Quân chủng Phòng không - Không quân vừa tổ chức Hội nghị bàn giao chức trách, nhiệm vụ Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân chủng Phòng không - Không quân.

29/04/2022 13:50
Bàn giao chức trách, nhiệm vụ Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân chủng Phòng không - Không quân - Ảnh 1.

Thượng tướng Đỗ Căn tặng hoa chúc mừng Trung tướng Lâm Quang Đại.

Trung tướng Vũ Văn Kha phụ trách Bí thư Đảng ủy Quân chủng Phòng không - Không quân

Tại hội nghị, Trung tướng Lâm Quang Đại đã bàn giao chức trách Bí thư Đảng ủy và các mặt hoạt động công tác Đảng cho Trung tướng Vũ Văn Kha, Phó bí thư Đảng ủy, Quyền Tư lệnh Quân chủng Phòng không - Không quân phụ trách; bàn giao chức trách Chính ủy và các mặt hoạt động công tác chính trị cho Thiếu tướng Bùi Tố Việt, Phó Chính ủy Quân chủng Phòng không - Không quân phụ trách, để nghỉ chờ hưu theo quyết định của trên. 

Hiệu lực thi hành chức trách, nhiệm vụ Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân chủng Phòng không - Không quân kể từ ngày 28/4/2022.

Thừa ủy quyền của Thường vụ Quân ủy Trung ương, thủ trưởng Bộ Quốc phòng và thủ trưởng Tổng cục Chính trị, Thượng tướng Đỗ Căn đã ký xác nhận bàn giao chức trách, nhiệm vụ Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân chủng Phòng không - Không quân.

Phát biểu kết luận hội nghị, Thượng tướng Đỗ Căn đánh giá cao kết quả lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, chỉ huy Quân chủng Phòng không - Không quân, hoạt động công tác Đảng, công tác Chính trị của các cơ quan, đơn vị trực thuộc Quân chủng Phòng không - Không quân, trong đó có vai trò quan trọng của Trung tướng Lâm Quang Đại. Trong suốt quá trình công tác, Trung tướng Lâm Quang Đại luôn là hạt nhân đoàn kết trong Đảng ủy, chỉ huy, gần gũi, sâu sát bộ đội, khơi dậy và phát huy được sức mạnh của tập thể, bảo đảm cho Quân chủng luôn nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Bàn giao chức trách, nhiệm vụ Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân chủng Phòng không - Không quân - Ảnh 2.

Bàn giao chức trách, nhiệm vụ Chính ủy Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 92.

Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 92 có tân Chính ủy

Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 92 vừa tổ chức Hội nghị bàn giao chức trách, nhiệm vụ Chính ủy Đoàn. Thiếu tướng Hà Tân Tiến, Phó Tư lệnh Quân khu dự, chỉ đạo. Thiếu tướng Trần Minh Thanh, Uỷ viên Thường vụ Đảng uỷ, Chủ nhiệm Chính trị Quân khu dự Hội nghị.

Thực hiện các Quyết định về công tác cán bộ, Đại tá Nguyễn Trọng Phương, Chính ủy Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 92 nghỉ chờ hưu theo chế độ; Thượng tá Lưu Đức Chinh giữ chức Chính ủy Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 92.

Tại hội nghị, Đại tá Nguyễn Trọng Phương đã bàn giao toàn bộ nội dung công việc Chính ủy Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 92 cho Thượng tá Lưu Đức Chinh. Các đại biểu đã thảo luận, trao đổi về nội dung công tác bàn giao; nhấn mạnh nhiệm vụ trọng tâm, biện pháp cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo để Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 92 hoàn thành tốt nhiệm vụ trong thời gian tới.