In bài viết

Bàn giao chức trách Phó Chính ủy Hải quân

(Chinhphu.vn) - Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân tổ chức Hội nghị bàn giao chức trách Phó Chính ủy Hải quân. Trung tướng Nguyễn Văn Bổng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Hải quân chủ trì.

29/12/2021 19:36

Trung tướng Nguyễn Văn Bổng chúc mừng Chuẩn Đô đốc Đỗ Văn Yên.

Theo các quyết định, đồng chí Chuẩn Đô đốc Đặng Minh Hải, Phó Chính ủy Hải quân được nghỉ chờ hưu; đồng chí Chuẩn Đô đốc Đỗ Văn Yên đảm nhiệm Phó Chính ủy Hải quân từ ngày 1/1/2022.

Tại hội nghị, đại diện cơ quan chức năng báo cáo những nội dung công việc do đồng chí Phó Chính ủy Hải quân phụ trách; thủ trưởng và cơ quan trao đổi, thảo luận, kết luận các nội dung; đại diện Văn phòng Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Hải quân thông qua biên bản bàn giao; các đồng chí có liên quan ký biên bản bàn giao.

Nội dung bàn giao gồm các mặt hoạt động công tác đảng, công tác chính trị Phó Chính ủy Hải quân phụ trách (công tác dân vận, chính sách, quần chúng); các tổ chức tư vấn của Quân chủng Phó Chính ủy Hải quân chủ trì (gồm chủ tịch 4 hội đồng, ủy ban và 4 trưởng ban chỉ đạo).

Trung tướng Nguyễn Văn Bổng phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, Trung tướng Nguyễn Văn Bổng chúc mừng Chuẩn Đô đốc Đặng Minh Hải đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước, Quân đội giao. Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân chủng ghi nhận những thành tích, đóng góp của Chuẩn Đô đốc Đặng Minh Hải đối với quá trình xây dựng, phát triển của Quân chủng và sự nghiệp xây dựng, bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

Đồng chí Chính ủy Hải quân cũng chúc mừng Chuẩn Đô đốc Đỗ Văn Yên được bổ nhiệm chức vụ Phó Chính ủy Hải quân; mong muốn trên cương vị công tác mới, Chuẩn Đô đốc Đỗ Văn Yên nhanh chóng tiếp cận các mặt công tác, hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ, cùng Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân chủng lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao./.