In bài viết

Bàn giao mặt bằng đường dây 500 kV Quảng Trạch–Vũng Áng trong tháng 10

(Chinhphu.vn) - Theo Ban Quản lý dự án các công trình điện miền Trung (CPMB), đến đầu tháng 10/2021, tỉnh Hà Tĩnh vẫn là địa phương còn tồn tại nhiều vướng mắc nhất trong bàn giao mặt bằng đoạn tuyến đường dây 500 kV Quảng Trạch-Vũng Áng (thuộc dự án đường dây 500 kV mạch 3). Những vướng mắc trong bồi thường, giải phóng mặt bằng cho dự án quan trọng này đã kéo dài nhưng vẫn chưa được giải quyết dứt điểm.

25/10/2021 18:19

Tuyến đường dây 500 kV Quảng Trạch - Vũng Áng qua địa bàn thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh vẫn còn 4 khoảng néo còn vướng mắc về bồi thường giải phóng mặt bằng chưa thể thi công kéo dây. Ảnh: CPMB
Tuyến đường dây 500 kV Quảng Trạch-Vũng Áng đi qua địa bàn thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh dài 31,2 km, gồm 71 vị trí. Tính đến đầu tháng 10/2021, tỉnh Hà Tĩnh vẫn là địa phương còn tồn tại nhiều vướng mắc nhất trong bàn giao mặt bằng các vị trí cột và khoảng néo cho các đơn vị thi công để thực hiện dự án này.

Theo CPMB, phần lớn các hộ dân tại thị xã Kỳ Anh xây dựng công trình, nhà cửa trên phần đất không có giấy tờ pháp lý và tự ý tách thửa để xây nhà ở nhưng không có giấy tờ hợp pháp vẫn đề nghị được bồi thường đất và toàn bộ công trình bị ảnh hưởng kể cả đất nông nghiệp nằm trong hành lang tuyến đường dây.

Đối với phần hàng lang tuyến gồm 35 khoảng néo, đã bàn giao cho các đơn vị thi công 31/35 khoảng néo (gồm có 308 hộ dân bị ảnh hưởng, đã chi trả tiền 260/308 hộ dân), hiện còn lại 4 khoảng néo với 48 hộ chưa nhận tiền bồi thường giải phóng mặt bằng. 

Cụ thể, tại địa bàn phường Kỳ Trinh (thị xã Kỳ Anh) còn 1 hộ dân thuộc khoảng néo 43-47 và 1 hộ thuộc khoảng néo 60-65 có nhà ở, công trình xây dựng trên đất không đủ điều kiện công nhận đất ở. Hội đồng bồi thường thị xã Kỳ Anh đã phê duyệt phương án bồi thường và tiến hành chi trả tiền cho 2 hộ này nhưng các hộ không đồng ý nhận tiền mà đề nghị bồi thường nhà ở, công trình 100% giá trị tài sản chứ không thống nhất với mức hỗ trợ 70%; đồng thời đề nghị xem xét bồi thường đất ở hoặc cấp đất tái định cư để làm nhà ở, ổn định cuộc sống. 

Tại phường Kỳ Thịnh vẫn còn 46 hộ dân thuộc tổ dân phố Tây Yên và Yên Thịnh trong khoảng néo 60-65, khoảng néo 68-70 và khoảng néo 70-72 chưa nhận tiền bồ thường giải phóng mặt bằng. Hội đồng bồi thường thị xã Kỳ Anh phối hợp với UBND phường Kỳ Thịnh và các tổ chức đoàn thể trong phường đã tuyên truyền, vận động đến người dân và từng hộ gia đình nhận tiền và bàn giao mặt bằng để chủ đầu tư thực hiện dự án. Tuy nhiên, các hộ dân vẫn yêu cầu phải bồi thường 100% giá trị tài sản, nhà ở, công trình chứ không thống nhất mức hỗ trợ 70%. Đồng thời yêu cầu được bồi thường, thu hồi đất trong hành lang tuyến đường dây theo giá đất ở, đất vườn.

Tại buổi làm việc mới đây của đoàn công tác Văn phòng Ban Chỉ đạo quốc gia về phát triển điện lực với UBND thị xã Kỳ Anh, đoàn công tác nhấn mạnh tuyến đường dây 500 kV Quảng Trạch-Vũng Áng thuộc dự án đường dây 500 kV mạch 3 là dự án điện cấp bách nhằm nâng cao năng lực truyền tải điện Bắc-Nam và phải hoàn thành theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Đoàn công tác đề nghị UBND thị xã Kỳ Anh chỉ đạo Hội đồng bồi thường thị xã khẩn trương giải quyết dứt điểm hộ dân còn lại thuộc khoảng néo 43-47 trên địa bàn phường Kỳ Trinh để bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công triển khai kéo dây.

Đồng thời phối hợp với Đoàn công tác của Thị ủy, UBND phường Kỳ Thịnh tiếp tục làm việc với Ban hành giáo thuộc giáo xứ Dũ Yên để hỗ trợ công tác tuyên truyền, vận động bà con giáo dân nhằm tạo sự đồng thuận trong việc bồi thường, hỗ trợ thực hiện dự án, thống nhất với chủ trương chính sách, nhận tiền, bàn giao mặt bằng trong tháng 10/2021.

Toàn Thắng