In bài viết

Bán hàng tại nhà không thuộc đối tượng hỗ trợ theo Nghị quyết 68

(Chinhphu.vn) – Gia đình ông Vũ Đức Nhật (Vĩnh Long) bán nước uống ở quốc lộ và buôn bán nhỏ lẻ ở chợ khu công nghiệp Hoà Phú, do ảnh hưởng dịch COVID-19 nên bị thất nghiệp. Ông Nhật đã đăng ký để được nhận tiền trợ cấp nhưng đến nay vẫn chưa được nhận, trong khi các hộ xung quanh đã nhận đủ.

16/03/2022 07:02

Ông Nhật liên hệ với cán bộ UBND xã và được cho biết đã hết thời gian hỗ trợ nên không giải quyết. Theo ý kiến của ông Nhật, cách giải quyết của địa phương không rõ ràng, khi hỗ trợ cán bộ cũng không tuyên truyền, thông báo để người dân biết. Ông đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét trường hợp của gia đình ông.

Về vấn đề này, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Vĩnh Long trả lời như sau:

Điểm b Khoản 1 Điều 1 Quyết định số 20/2021/QĐ-UBND ngày 23/7/2021 của UBND tỉnh Vĩnh Long ban hành chính sách hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng lao động theo nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 1/7/2021 của Chính phủ trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long quy định: 

Người lao động không giao kết hợp đồng lao động (lao động tự do) làm một trong các công việc sau: Bán hàng rong (bán dạo), buôn bán nhỏ lẻ, bán đồ ăn vặt không có địa điểm cố định; Thu mua ve chai, phế liệu lưu động; chạy xe honda khách (xe ôm); bán thức uống nhỏ lẻ tại lề đường, tại các chợ, trước trụ sở các cơ quan, trường học.

Trường hợp của ông Vũ Đức Nhật, qua kiểm tra thì ông bán nước uống và trái cây (sầu riêng) tại nhà, có địa điểm cố định nên không thuộc đối tượng hỗ trợ theo Quyết định số 20/2021/QĐ-UBND của UBND tỉnh Vĩnh Long. 

Ngày 18/1/2022, sau khi tiếp nhận đơn đề nghị hỗ trợ của ông, công chức Văn hóa - Xã hội của UBND xã đã giải thích rõ. 

Ngày 21/1/2022, UBND xã tiếp nhận đơn khiếu nại về việc giải quyết chính sách dịch COVID-19 theo Quyết định số 20/2021/QĐ-UBND của UBND tỉnh của ông Vũ Đức Nhật (gửi qua đường bưu điện). Sau khi tiếp nhận đơn Chủ tịch UBND xã đã chỉ đạo bộ phận chuyên môn phối hợp với Trưởng ấp Phú Long A tiến hành xác minh và trả lời đơn cho ông Vũ Đức Nhật theo quy định.

Chinhphu.vn