In bài viết

Bán phân bón tự sản xuất có cần Giấy phép?

(Chinhphu.vn) - Công ty của ông Nguyễn Trinh Nguyên là chủ sở hữu nhà máy sản xuất phân bón. Công ty đã được cấp giấy phép sản xuất phân bón. Hiện tại, nhà máy đang sản xuất và bán các loại phân bón hữu cơ (nằm trong danh mục phân bón được phép lưu hành tại Việt Nam) cho các đại lý, cá nhân, tổ chức sử dụng cho các công trình cảnh quan đô thị.

20/12/2019 07:02

Theo quy định tại Nghị định số 108/2017/NĐ-CP thì cá nhân, tổ chức bán buôn phân bón phải có giấy phép bán buôn. Ông Nguyên hỏi, trường hợp doanh nghiệp đã có giấy phép sản xuất phân bón thì có cần phải có thêm giấy phép bán buôn phân bón để bán phân bón do mình sản xuất cho cá nhân, tổ chức không?

Về vấn đề này, Cục Bảo vệ thực vật, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trả lời như sau:

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 42 Luật Trồng trọt năm 2018 (có hiệu lực từ 1/1/2020) thì: “Tổ chức, cá nhân buôn bán phân bón phải có Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón; trường hợp buôn bán phân bón do mình sản xuất thi không phải có Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón”.

Chinhphu.vn