In bài viết

Bằng quản lý giáo dục không thay thế cho bằng đào tạo giáo viên

(Chinhphu.vn) - Bà Thu Thủy (Bình Thuận) được bổ nhiệm ngạch giáo viên tiểu học chính, mã số 15a.204 từ ngày 1/8/2010. Bà học thêm đại học quản lý giáo dục, tốt nghiệp năm 2014 và cũng đã hoàn thành chương trình Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng II ngày 15/7/2018.

30/11/2021 08:02
Bà Thủy hỏi, bằng đại học quản lý giáo dục của bà có được tính là bằng đại học chuyên ngành trong việc đánh giá chuẩn Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng không?

Trong “Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp hạng viên chức giảng dạy trong các trường tiểu học công lập”, giáo viên tiểu học hạng I phải có bằng thạc sĩ sư phạm trở lên hoặc có bằng thạc sĩ quản lý giáo dục trở lên và có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng I. Vậy bằng cử nhân quản lý giáo dục có giá trị như bằng cử nhân chuyên ngành không? Bà có buộc phải học để nâng chuẩn nữa không?

Bộ Giáo dục và Đào tạo trả lời vấn đề này như sau:

Theo quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 72 Luật Giáo dục 2019, trình độ chuẩn được đào tạo đối với giáo viên tiểu học là có bằng cử nhân thuộc “ngành đào tạo giáo viên” trở lên đối với giáo viên tiểu học, trường hợp môn học chưa đủ giáo viên có bằng cử nhân thuộc ngành đào tạo giáo viên thì phải có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm.

Bằng cử nhân chuyên ngành quản lý giáo dục không phải là bằng cử nhân thuộc ngành đào tạo giáo viên (theo quy định tại Văn bản hợp nhất số 15/VBHN- BGDĐT ngày 8/5/2014 quy định Danh mục giáo dục, đào tạo cấp IV trình độ cao đẳng, đại học) và không phải là bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp với bộ môn giảng dạy trong trường tiểu học. Do đó, bằng cử nhân chuyên ngành quản lý giáo dục không thể thay thế cho các bằng cấp đã quy định tại Luật Giáo dục 2019.

Chinhphu.vn