In bài viết

Bank of India - Chi nhánh TPHCM được chấp thuận tăng vốn

(Chinhphu.vn) - Ngân hàng Nhà nước (NHNN) chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh (TPHCM) có văn bản số 2577/HCM-TTr2 về việc tăng vốn được cấp của Ngân hàng Bank of India - Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh (BOI HCM).

16/12/2022 14:44

Theo đó, NHNN Chi nhánh TPHCM chấp thuận đề nghị tăng thêm 5.000.000 USD mức vốn được cấp cho BOI HCM từ Ngân hàng mẹ (Ngân hàng Bank of India) để nâng mức vốn được cấp của BOI HCM lên 20.500.000 USD.

BOI HCM có trách nhiệm xây dựng kế hoạch kinh doanh hợp lý, có biện pháp triển khai thực hiện và kiểm soát tăng trưởng tín dụng phù hợp, chặt chẽ, đa dạng hóa khách hàng, tăng quy mô hoạt động, đảm bảo hoạt động an toàn, hiệu quả phù hợp với chủ trương, mục đích, yêu cầu, chỉ tiêu được NHNN phê duyệt; đảm bảo nguồn vốn được cấp là hợp pháp, hợp lệ và đúng quy định của pháp luật hiện hành.

Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày hoàn thành việc tăng mức vốn được cấp. BOI HCM có văn bản đề nghị sửa đổi mức vốn được cấp tại Giấy phép gửi NHNN theo quy định (báo cáo kết quả thực hiện việc tăng vốn được cấp và đề nghị sửa đổi, bổ sung Giấy phép theo mức vốn được cấp mới đã được thay đổi, các tài liệu chứng minh việc tăng vốn đã được thực hiện hoàn tất)./.