In bài viết

Bảo đảm an toàn tuyệt đối kỳ họp Quốc hội

(Chinhphu.vn)-Ngày 15/10, Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an có điện chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương tập trung bảo đảm an ninh, trật tự, bảo vệ tuyệt đối an toàn kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIII.

16/10/2014 07:25
Bộ trưởng Bộ Công an yêu cầu tăng cường lực lượng bảo vệ tại các mục tiêu trọng điểm; triển khai các phương án, kế hoạch bảo vệ tốt an ninh, trật tự trong và ngoài khu vực tổ chức kỳ họp; bảo vệ tuyệt đối an toàn Nhà Quốc hội, nơi diễn ra kỳ họp. 

Tập trung bảo vệ an ninh chính trị nội bộ, an ninh tư tưởng, văn hóa, an ninh thông tin, an ninh kinh tế, an ninh xã hội và bảo đảm an ninh, trật tự các địa bàn chiến lược; nắm chắc tình hình, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương liên quan chủ động đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Triển khai quyết liệt các biện pháp phòng, chống tội phạm, không để tội phạm lộng hành; quản lý chặt số đối tượng hình sự, ma túy trên địa bàn; tập trung đấu tranh triệt phá các băng, nhóm tội phạm nguy hiểm, tội phạm sử dụng công nghệ cao, tội phạm sử dụng vũ khí, vật liệu nổ gây án.

Công an các đơn vị, địa phương tăng cường bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, hướng dẫn phân luồng giao thông phục vụ đại biểu tham gia kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIII.

BT