In bài viết

Bảo đảm thị trường chứng khoán vận hành ổn định, an toàn

(Chinhphu.vn) – Bộ Tài chính khẳng định luôn chủ động phương án bảo đảm cho thị trường chứng khoán (TTCK) vận hành liên tục, ổn định và an toàn. Trong đó có giải pháp về cơ chế chính sách, khuôn khổ pháp lý. Đồng thời, tăng cường giám sát, bảo đảm thị trường minh bạch, phát hiện và xử lý nghiêm minh vi phạm.

18/05/2022 18:15
Bảo đảm thị trường chứng khoán vận hành ổn định, an toàn - Ảnh 1.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi: Bộ Tài chính đang triển khai các phương án tăng cường năng lực toàn diện cho UBCKNN, Sở GDCK, Trung tâm lưu ký chứng khoán... - Ảnh: VGP/Huy Thắng

Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi đã trao đổi với báo chí quan điểm về bảo đảm tổ chức vận hành TTCK ổn định, lành mạnh.

Lãnh đạo Bộ Tài chính cho biết, thời gian qua, sau quá trình kiểm tra các hoạt động của Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN), Trung tâm lưu ký chứng khoán, công ty chứng khoán, đã phát hiện ra những tồn tại yếu kém, thậm chí khuyết điểm của cán bộ, công chức trong quá trình thực thi nhiệm vụ.

Quan điểm Bộ Tài chính là thực hiện đầy đủ, nghiêm túc kết luận của cơ quan kiểm tra. Về cơ chế chính sách, Bộ Tài chính đang phối hợp các cơ quan liên quan sửa đổi bổ sung quy định của pháp luật về TTCK. Đối với cá nhân nào có khuyết điểm vi phạm, Bộ Tài chính sẽ phối hợp với cơ quan thẩm quyền xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Lãnh đạo Bộ Tài chính khẳng định, sai phạm của một số cá nhân cán bộ trong quá trình hoạt động, vận hành quản lý thị trường chỉ mang tính cá nhân. Các tổ chức, cơ quan trong Bộ Tài chính luôn được bảo đảm vận hành liên tục, bảo vệ quyền lợi cho các tổ chức cá nhân tham gia TTCK theo quy định của pháp luật.

Bên cạnh đó, Thứ trưởng Bộ Tài chính cũng khẳng định đang triển khai các phương án tăng cường năng lực toàn diện cho UBCKNN, Sở Giao dịch chứng khán (GDCK), trung tâm lưu ký chứng khoán. Bộ Tài chính sẵn sàng bố trí cán bộ có năng lực chuyên môn, phẩm chất đạo đức, chuẩn bị sẵn sàng các phương án, tăng cường cho UBCKNN, Sở GDCK, Trung tâm lưu ký chứng khoán.

Trong thời gian tới, Bộ Tài chính khẳng định luôn chủ động phương án bảo đảm cho TTCK vận hành liên tục, ổn định và an toàn. Trong đó, có giải pháp về cơ chế chính sách, khuôn khổ pháp lý, có giải pháp tăng cường giám sát, bảo đảm thị trường minh bạch, phát hiện và xử lý nghiêm minh vi phạm.

Về cải thiện hạ tầng công nghệ, Bộ Tài chính đang phối hợp với nhà thầu, các bên liên quan rút ngắn thời gian đưa gói thầu CNTT vào vận hành. Bộ Tài chính cũng đẩy nhanh tiến độ, tạo nền tảng cơ sở đưa thị trường tiến thêm bước nữa, tiến dần khả năng nâng hạng, thực hiện chiến lược phát triển TTCK theo chỉ đạo Thủ tướng Chính phủ.

"Chúng tôi dự kiến, trong năm nay sẽ đưa công nghệ mới vào vận hành. Bộ Tài chính kỳ vọng khi công nghệ mới được vận hành sẽ tạo nền tảng cải cách TTCK", Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi kỳ chia sẻ.

Lãnh đạo Bộ Tài chính cho biết, đã chỉ đạo UBCKNN, các Sở GDCK thực thi các giải pháp kỹ thuật, liên quan đến thị trường phái sinh, giao dịch tự doanh. Các giải pháp đó đem lại niềm tin tích cực.

Bộ Tài chính đã triển khai các giải pháp ngăn chặn vi phạm như: Giao dịch nội bộ không công bố thông tin sẽ không xảy ra trong tương lai. Bên cạnh đó, tăng cường kiểm tra giám sát, kịp thời phát hiện, xử lý các vi phạm, làm thị trường minh bạch, đúng quy định của pháp luật, tạo dựng niềm tin nhà đầu tư.

"Với sự ổn định, nền tảng kinh tế vĩ mô tốt, sức khoẻ doanh nghiệp phục hồi rõ rệt. Đồng thời, khi các chính sách của Chính phủ đi vào cuộc sống, chúng ta hoàn toàn tin tưởng rằng TTCK phát triển ổn định, an toàn, bền vững", Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi kỳ vọng.

Huy Thắng