In bài viết

Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam (DIV): Bảo đảm an toàn cho hệ thống tài chính tiền tệ Quốc gia

Thực hiện Nghị quyết 11/NQ-CP của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an sinh xã hội, Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm bảo đảm an toàn cho hệ thống tài chính tiền tệ Quốc gia.

04/05/2011 08:10
Ảnh minh họa (Nguồn: Internet)TS. Bùi Khắc Sơn – Tổng Giám đốc BHTGVN cho biết trong bối cảnh hệ thống tài chính ngân hàng đang có vai trò ngày càng lớn trong nền kinh tế. Trong Nghị quyết 11, Chính phủ đã giao cho ngành ngân hàng nhiều việc để đạt được mục tiêu là ổn định kinh tế vĩ mô, kiềm chế lạm phát và bảo đảm an sinh xã hội. Để đạt được các mục tiêu nói trên phải có các giải pháp để bảo vệ người gửi tiền tại các tổ chức tín dụng, nâng cao niềm tin của công chúng vào hệ thống tài chính ngân hàng, tránh xảy ra tình trạng hoảng loạn, đổ xô rút tiền khi có tin đồn thất thiệt, thực hiện chi trả cho người gửi tiền trong trường hợp xảy ra đổ vỡ ngân hàng. Đây chính là nhiệm vụ của BHTGVN.
Ngay sau khi nhận được Chỉ thị 01/CT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc triển khai Nghị quyết 11 trong ngành ngân hàng. BHTGVN đã tổ chức Hội nghị triển khai trong toàn hệ thống. Hội nghị đã quán triệt, yêu cầu các phòng ban chi nhánh chủ động rà soát kế hoạch năm 2011 và đề xuất điều chỉnh kế hoạch (bổ sung, sắp xếp lại thứ tự ưu tiên…) nhằm bảo đảm tiêu chí tiết kiệm, phù hợp với chỉ đạo của Chính phủ và kế hoạch chung của BHTGVN
Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ về việc thực hiện tiết kiệm thêm 10% chi tiêu thường xuyên, ngoài việc yêu cầu các phòng ban, chi nhánh rà soát và đề xuất chỉnh sửa kế hoạch năm 2011, BHTGVN đã chủ động cắt giảm chi tiêu và hạn chế mua sắm trang thiết bị và tận dụng tối đa nguồn lực hiện có của tổ chức.
Về mặt nghiệp vụ, BHTGVN sẽ đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của công chúng về chính sách BHTG, qua đó duy trì niềm tin của công chúng vào hệ thống tài chính ngân hàng. Bên cạnh đó, BHTGVN thực hiện chi trả kịp thời, đầy đủ cho người gửi tiền, bảo đảm không xảy ra khiếu kiện cho người dân đối với chính sách bảo hiểm tiền gửi. Việc chi trả kịp thời, đúng đối tượng, đầy đủ số tiền trong hạn mức đã góp phần tích cực vào việc bảo đảm trật tự an toàn, an ninh xã hội tại địa phương.
Khi đề cập đến các giải pháp để cảnh báo rủi ro cho các ngân hàng, Tổng Giám đốc BHTGVN Bùi Khắc Sơn cho biết BHTGVN đang nâng cao chất lượng công tác giám sát rủi ro nhằm thay mặt cho người gửi tiền cảnh báo những rủi ro có thể có đối với hệ thống ngân hàng, từ đó góp phần ngăn ngừa nguy cơ đổ vỡ ngân hàng, giảm thiểu tổn thất đối với người gưi tiền. Bên cạnh việc cải tiến mô hình giám sát rủi ro phù hợp với thông lệ quốc tế, BHTGVN cũng nghiên cứu triển khai mô hình cảnh báo sớm nhằm dự báo khả năng các ngân hàng gặp vấn đề hoặc có khả năng sụt giảm chất lượng hoạt động trong kỳ dự báo, làm cơ sở đề xuất các phương án dự phòng phù hợp. BHTGVN cũng chủ động nghiên cứu kinh tế vĩ mô làm cơ sở để đề xuất chính sách thông qua việc tham gia Hội đồng tư vấn chính sách tài chính tiền tệ quốc gia, chủ động dự báo khả năng tác động của thay đổi chính sách đến ngành ngân hàng.
Để hoàn thành tốt vai trò của BHTG triển khai thành công Nghị quyết 11 của Chính phủ, Tổng Giám đốc nhấn mạnh một trong những yếu tố trọng yếu đối với hoạt động BHTG trong giai đoạn tới là hoàn thiện cơ sở pháp lý. Mặc dù đã được thành lập hơn 10 năm, hoạt động của BHTGVN vẫn được điều chỉnh bởi Nghị định của Chính phủ. Trong khi đó, theo thông lệ quốc tế, Luật BHTG hay Luật bảo vệ người gửi tiền đều được ban hành trước khi thành lập tổ chức BHTG.
Hiện nay, Luật BHTG đã được chính thức đưa vào Chương trình xây dựng Luật, pháp lệnh năm 2011 của Quốc hội. Nhằm hỗ trợ hoạt động của Ban soạn thảo Luật, BHTGVN tích cực chủ động nghiên cứu, cập nhật kinh nghiệm quốc tế, phân tích các ưu điểm và hạn chế của cơ sở pháp lý hiện tại, qua đó đưa ra những đề xuất phù hợp cho dự thảo Luật BHTG.
PV (Theo Báo QĐND)