In bài viết

Bế mạc phiên họp thứ 15 Ủy ban Thường vụ Quốc hội

(Chinhphu.vn) - Chiều 15/9, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã phát biểu bế mạc phiên họp thứ 15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Chủ tịch Quốc hội đánh giá phiên họp đã tập trung xem xét kỹ lưỡng, trách nhiệm, phản biện, phân tích từ nhiều khía cạnh bảo đảm chất lượng tốt nhất các nội dung trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 4.

15/09/2022 19:11
Bế mạc Phiên họp thứ 15 Ủy ban Thường vụ Quốc hội   - Ảnh 1.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu bế mạc phiên họp thứ 15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội - Ảnh: VGP/LS

Phát biểu bế mạc phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nêu rõ, sau 4 ngày làm việc tập trung, nghiêm túc và trách nhiệm cao, phiên họp định kỳ tháng 9 của Ủy ban Thường vụ Quốc đã hoàn thành toàn bộ nội dung đã đề ra.

Đó là, đã thảo luận về dự thảo Báo cáo kết quả giám sát chuyên đề của Quốc hội về thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong giai đoạn 2016-2021 kèm theo Báo cáo tóm tắt và dự thảo Nghị quyết và nội dung của phim phóng sự tài liệu sẽ trình chiếu tại kỳ họp; cho ý kiến về các báo cáo công tác năm 2022 của Tòa án Nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, các báo cáo của Chính phủ về công tác phòng, chống tham nhũng, tình hình tội phạm, vi phạm pháp luật và công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm cùng vi phạm pháp luật, công tác thi hành án năm 2022;

Thảo luận các báo cáo của Chính phủ, Tòa án Nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại và tố cáo năm 2022 và báo cáo của Chính phủ về tình hình thi hành Hiến pháp, luật và các nghị quyết của Quốc hội;

Cho ý kiến về báo cáo công tác năm 2022 của Tổng Kiểm toán Nhà nước và Kế hoạch kiểm toán năm 2023 của Kiểm toán Nhà nước và việc chuẩn bị cho kỳ họp thứ 4 của Quốc hội.

Chủ tịch Quốc hội cho biết, trong phiên họp này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng đã thực hiện giám sát theo thẩm quyền và xem xét thông qua 2 dự thảo nghị quyết về giám sát chuyên đề thuộc thẩm quyền của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, đó là chuyên đề việc thực hiện các nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trong giai đoạn 2019-2021 và chuyên đề việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo từ ngày 1/7/2016 cho đến 1/7/2021.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng đã xem xét công tác dân nguyện của Quốc hội tháng 8/2022 và cho ý kiến bằng văn bản về 2 nội dung là báo cáo của Chính phủ về Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 và kết quả thực hiện Nghị quyết 03 và Nghị quyết 24 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về chi trả hỗ trợ đối với người lao động từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp.

Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, các nội dung tại phiên họp đều là những vấn đề được đông đảo cử tri, nhân dân và dư luận xã hội quan tâm, theo dõi. Các thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã tập trung xem xét kỹ lưỡng, thực chất, trách nhiệm, phản biện, phân tích từ nhiều khía cạnh. Đại diện các cơ quan, tổ chức hữu quan đã tích cực thảo luận, cung cấp thông tin, đóng góp nhiều ý kiến sâu sắc, chất lượng và thuyết minh giải trình thêm đối với từng nội dung nhằm hoàn thiện các báo cáo với mong muốn có được chất lượng tốt nhất để trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 4.

Chỉ đạo triển khai thực hiện các nội dung sau phiên họp, Chủ tịch Quốc hội đề nghị các cơ quan chủ trì phối hợp với Tổng Thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội khẩn trương chỉnh lý, hoàn thiện các nghị quyết về giám sát chuyên đề đã được Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua tại phiên họp, gửi xin Ủy ban Thường vụ Quốc hội trước khi trình Chủ tịch Quốc hội ký ban hành. 

Sau khi được ban hành, Tổng thư ký Quốc hội sớm công bố để các cơ quan, tổ chức, cá nhân có căn cứ triển khai thực hiện, góp phần tạo chuyển biến rõ rệt và nhanh chóng trong các lĩnh vực được giám sát.

Lê Sơn