In bài viết

Bến Tre: Áp dụng Chỉ thị 15 từ ngày 10/9

(Chinhphu.vn) - Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bến Tre thống nhất kết luận chỉ đạo về việc thực hiện các giải pháp, biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 và quản lý xã hội trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh.

10/09/2021 14:00
Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre Lê Đức Thọ (ngoài cùng bên phải) kiểm tra công tác chống dịch COVID-19 tại huyện Thạnh Phú. Ảnh: Báo Đồng Khởi

Căn cứ vào kết quả chống dịch và thực tế diễn biến dịch bệnh COVID-19 sau 4 đợt thực hiện Chỉ thị 16, tỉnh Bến Tre chuyển sang áp dụng Chỉ thị 15 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn toàn tỉnh bắt đầu từ 0h ngày 10/9.

Việc áp dụng Chỉ thị 15 được tỉnh Bến Tre phân cấp cụ thể theo địa bàn (tỉnh/huyện, thành phố/xã, phường, thị trấn). Cụ thể như sau:

Đối với cấp tỉnh

Thực hiện Chỉ thị 15 từ 0h ngày 10/9 cho đến khi có thông báo mới, đồng thời, áp dụng bổ sung biện pháp tăng cường so với Chỉ thị số 15 để phòng, chống, đẩy lùi dịch bệnh, bảo vệ sự an toàn cho toàn tỉnh; giữ vững vùng xanh; khôi phục, xanh hóa các vùng còn lại; không để dịch bệnh xâm nhập, lây lan. 

Trên phạm vi toàn tỉnh, tiếp tục thực hiện kiểm soát, quản lý chặt chẽ, siết chặt các chốt kiểm soát, bảo vệ chặt chẽ từng vùng và toàn tỉnh trên đường bộ, đường thủy, đường biển.

Đối với cấp huyện, thành phố

Thực hiện Chỉ thị số 15, đồng thời, áp dụng bổ sung biện pháp tăng cường so với Chỉ thị 15 ở các huyện, thành phố có đánh giá nguy cơ dịch bệnh ở mức độ bình thường mới (vùng xanh), gồm: TP. Bến Tre, các huyện Giồng Trôm, Ba Tri, Mỏ Cày Bắc, Chợ Lách, Bình Đại.

Thực hiện Chỉ thị 16, đồng thời, xem xét có thể áp dụng các biện pháp nới hơn so với Chỉ thị 16 đối với các huyện có đánh giá nguy cơ dịch bệnh chưa đạt mức độ bình thường mới (chưa đạt vùng xanh), gồm các huyện: Châu Thành, Mỏ Cày Nam, Thạnh Phú.

Đối với cấp xã, phường, thị trấn

Thực hiện Chỉ thị 15, đồng thời, áp dụng bổ sung các biện pháp, tăng cường so với Chỉ thị 15 đối với các xã, phường, thị trấn có đánh giá nguy cơ dịch bệnh ở mức độ bình thường mới (vùng xanh).

Thực hiện Chỉ thị 16, đồng thời, xem xét có thể áp dụng các biện pháp nới hơn so với Chỉ thị số 16 đối với các xã, phường, thị trấn có đánh giá nguy cơ dịch bệnh chưa đạt mức độ bình thường mới (chưa đạt màu xanh).

Ban Thường vụ Tỉnh ủy lưu ý với các huyện, thành phố/xã, phường, thị trấn có đánh giá nguy cơ dịch bệnh chưa đạt mức độ bình thường mới cần nỗ lực thực hiện các biện pháp phòng, chống, đẩy lùi dịch bệnh để đạt được trạng thái bình thường mới vào ngày 15/9.

Sản xuất phải an toàn

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bến Tre giao Ban cán sự đảng UBND tỉnh chỉ đạo UBND tỉnh, UBND huyện, thành phố, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban Quản lý các KCN, các cấp, các ngành vào cuộc thực sự, thực hiện các biện pháp thiết thực tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ, tạo điều kiện để doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh, tổ chức sản xuất, kinh doanh an toàn theo quan điểm “Xây dựng phương án tổ chức sản xuất, kinh doanh an toàn, có tổ chức; sản xuất an toàn, lưu thông an toàn, đi lại an toàn, ăn, ở an toàn; an toàn để sản xuất, sản xuất phải an toàn”.

Tổ chức tốt sản xuất nông nghiệp; hướng dẫn, tổ chức, tạo điều kiện để người dân thu hoạch, tiêu thụ nông sản an toàn và sản xuất nông nghiệp an toàn...

BT