In bài viết

Bến Tre bổ sung hỗ trợ cho người buôn bán nhỏ lẻ

(Chinhphu.vn) – Mẹ của ông Đặng Văn Được (xã Bình Thành, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre) có xe kéo bán rau cải nhỏ lẻ nên chỗ bán không cố định. Do tình hình dịch bệnh, mẹ ông không đi bán được. Ông Được hỏi, mẹ ông có được hưởng trợ cấp không?

05/10/2021 10:02

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Bến Tre trả lời vấn đề này như sau:

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đã đề nghị UBND xã Bình Thành rà soát trường hợp của mẹ ông Được. Qua trao đổi, được biết mẹ của ông Được buôn bán rau cải ở ấp có sạp bán cố định nên chưa thuộc đối tượng hỗ trợ theo Quyết định số 25/2021/QĐ-UBND ngày 13/8/2021 của UBND tỉnh quy định hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bến Tre.

Hiện nay Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Bến Tre đang trình UBND tỉnh dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung đối tượng hỗ trợ theo Quyết định số 25/2021/QĐ-UBND ngày 13/8/2021 của UBND tỉnh, trong đó có đề nghị bổ sung “người lao động bán hàng rong, buôn bán nhỏ lẻ có địa điểm cố định hoặc không có địa điểm cố định”.

Khi quyết định ký ban hành sẽ thông báo rộng rãi cho người dân biết để kê khai theo quy định.

Khi đó, đề nghị mẹ ông Được liên hệ với UBND xã Bình Thành để được hướng dẫn cụ thể.

Chinhphu.vn