In bài viết

Bến Tre: Hồ sơ đất của bà Phạm Thị Thanh Loan đang được xem xét

(Chinhphu.vn) – Năm 2003, bà Phạm Thị Thanh Loan nhận chuyển nhượng 197,1m2 đất trồng cây lâu năm tại phường Phú Khương, TP. Bến Tre, tỉnh Bến Tre. Năm 2005, bà xin trích lục thông tin quy hoạch và được biết đất này thuộc quy hoạch đường giao thông.

19/04/2017 17:02

Tháng 10/2016, bà Loan xin trích lục lại thông tin quy hoạch thì khu vực có đất của bà đã xóa quy hoạch từ tháng 12/2015.

Hiện nay bà Loan có nguyện vọng chuyển mục đích sử dụng đất sang đất ở, tuy nhiên, theo trả lời của cơ quan chức năng thì đất của bà không được chuyển mục đích sử dụng do thành phố chưa có kế hoạch sử dụng đất trình UBND tỉnh phê duyệt.

Bà Loan cho rằng đất của bà không còn trong quy hoạch thì phải được phép chuyển mục đích sử dụng đất. Bà Loan đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét giải quyết nguyện vọng của bà.

Tiếp nhận kiến nghị nêu trên của bà Phạm Thị Thanh Loan, ngày 20/1/2017, UBND tỉnh Bến Tre đã có Công văn số 268/UBND-KT giao Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm tra, giải quyết.

Ngày 10/4/2017, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bến Tre đã có văn bản báo cáo quá trình giải quyết kiến nghị của bà Loan.

Theo đó, Sở Tài nguyên và Môi trường đã phối hợp với Phòng Tài nguyên và Môi trường TP. Bến Tre kiểm tra, xác minh lại vụ việc, mời bà Phạm Thị Thanh Loan đến làm việc.

Buổi làm việc đi đến thống nhất, Lãnh đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường sẽ củng cố lại hồ sơ xin chuyển mục đích sử dụng đất của bà Loan, trình UBND TP. Bến Tre xem xét, giải quyết. Bà Loan chấp nhận và đang chờ UBND TP. Bến Tre giải quyết.

Chinhphu.vn