In bài viết

Bến Tre trả lời về các trường hợp F0, F1 chưa được hỗ trợ

(Chinhphu.vn) - Gia đình bà Lê Thị Thu Dung (TP. Bến Tre, tỉnh Bến Tre) có 5 người lớn và 1 trẻ em tiếp xúc gần với người mắc COVID-19 (F1), phải cách ly y tế tại nhà 11 ngày (24/11-4/12/2021). Gia đình nộp hồ sơ xin trợ cấp lên UBND Phường 5 đến nay đã 3 tháng mà chưa được giải quyết.

08/04/2022 09:02

Bà Dung hỏi, khi nào gia đình bà được lĩnh khoản trợ cấp này? Cháu bà 9 tuổi có được nhận thêm khoản trợ cấp 1.000.000 đồng không?

Bà Châu Thị Ngọc Thúy (huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre) mắc COVID-19 (F0), hoàn thành cách ly tại nhà ngày 28/12/2021. Bà đã nộp hồ sơ lên UBND xã Châu Bình xin được hưởng trợ cấp tiền ăn cho F0 là 80.000 đồng/ngày. Tuy nhiên, đến nay bà vẫn chưa nhận được tiền trợ cấp. Bà Thúy hỏi, khi nào bà mới nhận được tiền?

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Bến Tre trả lời vấn đề này như sau:

Theo quy định tại Khoản 7, 8 Mục II Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 1/7/2021 của Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 thì "hỗ trợ tiền ăn mức 80.000 đồng/người/ngày đối với người phải thực hiện cách ly y tế (F1) theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền từ ngày 27/4/2021 đến ngày 31/12/2021", "trẻ em cách ly y tế theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền được ngân sách nhà nước hỗ trợ thêm 1.000.000 đồng/trẻ em".

Hồ sơ đề nghị hỗ trợ của gia đình bà Dung đã được UBND Phường 5 tiếp nhận và lập danh sách trình UBND TP. Bến Tre vào ngày 28/1/2022. Khi nào nhận được kinh phí hỗ trợ sẽ thông báo đến bà Dung.

Đối với trường hợp của bà Châu Thị Ngọc Thúy, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đã đề nghị UBND xã Châu Bình, huyện Giồng Trôm rà soát.

Hồ sơ đề nghị hỗ trợ của bà Thúy đã được UBND xã Châu Bình tiếp nhận và lập danh sách trình UBND huyện Giồng Trôm phê duyệt. Khi nào nhận được kinh phí hỗ trợ sẽ thông báo đến bà Thúy.

Chinhphu.vn