In bài viết

Bến Tre xây dựng nghị quyết hỗ trợ học phí năm học 2022-2023

(Chinhphu.vn) - Nghị quyết được ban hành sẽ giảm áp lực về tài chính và chia sẻ với cha mẹ học sinh trong giai đoạn phục hồi kinh tế sau dịch COVID-19, đảm bảo an sinh xã hội và tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh tiếp tục đến trường.

05/10/2022 09:02
Bến Tre xây dựng nghị quyết hỗ trợ học phí năm học 2022-2023 - Ảnh 1.

Đại biểu tham dự và góp ý đề nghị xây dựng nghị quyết hỗ trợ học phí - Ảnh: Báo Đồng khởi

Nghị quyết được ban hành sẽ giảm áp lực về tài chính và chia sẻ với cha mẹ học sinh trong giai đoạn phục hồi kinh tế sau dịch COVID-19, đảm bảo an sinh xã hội và tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh tiếp tục đến trường.

Sở GD&ĐT tỉnh Bến Tre vừa tổ chức hội nghị lấy ý kiến đề nghị xây dựng Nghị quyết hỗ trợ học phí năm học 2022- 2023 cho trẻ em mầm non, học sinh phổ thông công lập và học viên giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh.

Thành phần lấy ý kiến có lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban Văn hóa-Xã hội và Ban Kinh tế-Ngân sách HĐND tỉnh, Sở Tài chính, Sở Tư pháp, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Hội Cựu giáo chức tỉnh, Hội Khuyến học tỉnh và các tổ chức chính trị, xã hội trong tỉnh.

Theo đề cương dự thảo lần 1 của nghị quyết, tỉnh sẽ hỗ trợ 50% mức tăng học phí năm học 2022-2023 so với năm học 2021-2022, áp dụng với đối tượng phải đóng toàn bộ học phí; hỗ trợ 50% mức tăng học phí năm học 2022-2023 so với năm học 2021-2022 sau khi đã giảm 50% học phí năm học 2022-2023, áp dụng với đối tượng thuộc diện được giảm học phí theo quy định tại Nghị định số 81/2021/NĐ-CP ngày 27/8/2021 của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập; giá dịch vụ trong lĩnh vục giáo dục, đào tạo.

Nghị quyết sẽ áp dụng cho trẻ em mầm non, học sinh phổ thông đang học tại các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập và học viên đang học tại các trung tâm giáo dục nghề nghiệp-giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh; các cơ sở giáo dục công lập, các trung tâm giáo dục nghề nghiệp-giáo dục thường xuyên.

Theo tờ trình của Sở GD&ĐT gửi UBND tỉnh, mức thu học phí năm học 2022-2023 tăng khoảng 3,5 lần so với mức thu học phí năm học 2021-2022.

Tại hội nghị, hầu hết đại biểu đánh giá, việc ban hành nghị quyết đặc thù hỗ trợ học phí năm học 2022-2023 cho trẻ em mầm non, học sinh phổ thông công lập và học viên giáo dục thường xuyên là cần thiết.

Nghị quyết được ban hành sẽ giảm áp lực về tài chính và chia sẻ với cha mẹ học sinh trong giai đoạn phục hồi kinh tế sau dịch COVID-19, đảm bảo an sinh xã hội và tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh tiếp tục đến trường.