In bài viết

Bệnh binh chết có được xác nhận là liệt sĩ?

(Chinhphu.vn) - Bố của ông Nguyễn Thanh Tuyền (TPHCM) là bệnh binh 1/3, mất sức lao động 81%. Ngày 2/1/2012, bố của ông phát bệnh, không làm chủ được bản thân trèo lên trạm biến thế của xã bị điện giật chết, có xác nhận của trưởng thôn. Ông Tuyền hỏi, bố của ông có được công nhận là liệt sĩ không?

24/01/2018 15:20

Về vấn đề này, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội trả lời như sau:

Điều kiện, tiêu chuẩn xác nhận liệt sĩ quy định tại Điều 17 Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 9/4/2013 của Chính phủ.  Theo đó, trường hợp bệnh binh chết không thuộc một trong các trường hợp được xem xét, xác nhận là liệt sĩ.

Chinhphu.vn