In bài viết

BHXH Bình Dương: Cơ bản hoàn thành chi trả hỗ trợ từ Quỹ BHTN vào cuối tháng 12

(Chinhphu.vn) - Để hoàn thành việc thực hiện chính sách hỗ trợ theo Nghị quyết 116/NQ-CP của Chính phủ, BHXH tỉnh Bình Dương đã và đang triển khai đồng bộ các giải pháp, trong đó tập trung các giải pháp về thông tin, tuyên truyền để đến thời điểm cuối tháng 12 này, tỉnh Bình Dương sẽ cơ bản hoàn thành chi trả gói hỗ trợ từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp (BHTN).

12/12/2021 10:00
Bà Lê Minh Lý - Giám đốc BHXH tỉnh Bình Dương cho biết, đến thời điểm này tỉnh Bình Dương vẫn chưa hoàn thành gói hỗ trợ từ quỹ BHTN, là do trong quá trình triển khai thực tế tỉnh Bình Dương đã gặp vẫn có một số khó khăn. Cụ thể, một bộ phận người lao động ngoại tỉnh đang tham gia BHTN tại Bình Dương di chuyển về các địa phương nơi cư trú sau đợt dịch bệnh lần thứ 4 thuộc đối tượng hưởng hỗ trợ nhưng chưa trở lại tỉnh Bình Dương để tham gia hoạt động sản xuất, kinh doanh, phục hồi sản xuất, do vậy người sử dụng lao động không thể rà soát, tổng hợp thông tin hưởng hỗ trợ của người lao động để lập danh sách gửi cơ quan BHXH.

Bên cạnh đó một số ít người lao động đã dừng tham gia BHTN thuộc đối tượng hưởng hỗ trợ nhưng chưa tiếp nhận đầy đủ thông tin về chính sách, chưa hiểu hết quy định của chính sách, về quyền lợi của bản thân để chủ động làm thủ tục hưởng hỗ trợ. Còn một số lượng nhỏ đơn vị đang rà soát danh sách lao động thuộc đối tượng hưởng hỗ trợ do khó khăn trong việc xác định các đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 1 Quyết định số 28/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ…

Tính đến nay, trên cơ sở ứng dụng nền tảng CNTT trong việc quản lý các đơn vị sử dụng lao động tham gia BHTN, BHXH tỉnh nhanh chóng xác định được số đơn vị giảm đóng, số tiền được giảm đóng trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày 1/10/2021.

Trên cơ sở dữ liệu quản lý người lao động tham gia BHTN của BHXH tỉnh, BHXH các huyện, thị, thành phố hoàn thành việc rà soát và gửi danh sách người lao động đang tham gia thuộc đối tượng hỗ trợ đến 14.139 đơn vị (đạt 100% số đơn vị thuộc diện rà soát) tương ứng 1.000.623 lao động (100% lao động đang tham gia thuộc diện hưởng hỗ trợ).

Cơ quan BHXH đã tiếp nhận đề nghị hưởng hỗ trợ từ 1.131.384 lao động, trong đó số lao động đang tham gia BHTN đề nghị hưởng là 995.054 người tại 13.636 đơn vị (bằng 99,4% số lao động đang tham gia BHTN đã nhận danh sách theo Mẫu số 01 do cơ quan BHXH gửi) và có 730 lao động đang tham gia BHTN nhưng tự nguyện không nhận hỗ trợ. Số lao động đã dừng tham gia BHTN đề nghị hưởng là 136.330 người.

BHXH tỉnh Bình Dương đã chi trả hơn 2.352 tỷ đồng hỗ trợ cho 1.026.814 lao động, trong đó chi cho người đang tham gia là 2.233 tỷ đồng/968.099 người, người bảo lưu là gần 119 tỷ đồng/58.715 người.

Để đẩy nhanh, sớm hoàn thành việc thực hiện chính sách hỗ trợ theo Nghị quyết 116/NQ-CP của Chính phủ, BHXH tỉnh Bình Dương đã và đang triển khai đồng bộ các giải pháp, trong đó tập trung các giải pháp về thông tin, tuyên truyền để đến thời điểm cuối tháng 12 này, tỉnh Bình Dương cơ bản hoàn thành chi trả gói hỗ trợ từ Quỹ BHTN.

BT