In bài viết

BHXH đã cập nhật thời gian đóng bảo hiểm của bà Huỳnh Lê Ngân

(Chinhphu.vn) – Năm 2019, bà Huỳnh Lê Ngân (TPHCM) nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp. Tuy nhiên, nhận được 1 tháng thì bà tìm được việc làm và đã khai báo dừng nhận trợ cấp, bảo lưu 78 tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp (BHTN). Vừa qua, đơn vị bà Ngân làm hồ sơ hỗ trợ mới phát hiện BHXH không cập nhật bảo lưu 78 tháng BHTN của bà. Bà Ngân hỏi, trường hợp của bà đơn vị nào giải quyết?

28/03/2022 14:20
BHXH đã cập nhật thời gian đóng bảo hiểm của bà Huỳnh Lê Ngân - Ảnh 1.

BHXH TPHCM đã thực hiện cập nhật vào phần mềm tính bổ sung thời gian đóng BHTN của bà Huỳnh Lê Ngân

Về vấn đề này, Bảo hiểm xã hội Việt Nam trả lời như sau:

Căn cứ quy định tại Điểm b Khoản 1, Khoản 3 Điều 3 Quyết định số 28/2021/QĐ-TTg ngày 1/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 từ Quỹ BHTN; hướng dẫn tại Văn bản số 3068/BHXH-CSXH ngày 1/10/2021 của BHXH Việt Nam về việc triển khai thực hiện Quyết định số 28/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, trường hợp người lao động đang tham gia BHTN có thay đổi thông tin thì đơn vị sử dụng lao động lập danh sách người lao động cần điều chỉnh thông tin theo Mẫu số 03 ban hành kèm theo Quyết định số 28/2021/QĐ-TTg, kèm theo hồ sơ chứng minh gửi cho cơ quan BHXH chậm nhất đến hết ngày 10/11/2021 để làm căn cứ tính hưởng hỗ trợ theo quy định. 

Sau ngày 30/11/2021, người lao động đang tham gia BHTN chưa nhận được hỗ trợ thì trực tiếp đề nghị cơ quan BHXH cấp tỉnh hoặc cấp huyện nơi người lao động có nhu cầu nhận hỗ trợ theo Mẫu số 04 ban hành kèm theo Quyết định số 28/2021/QĐ-TTg.

Theo báo cáo của BHXH TPHCM thì sau khi nhận được đầy đủ hồ sơ của bà Ngân, BHXH TPHCM đã thực hiện cập nhật vào phần mềm tính bổ sung thời gian đóng BHTN đang bảo lưu làm căn cứ tính mức hỗ trợ đối với bà Ngân và ngày 25/11/2021 đã chuyển tiền chi trả hỗ trợ vào tài khoản ngân hàng cho bà Ngân theo quy định.

Chinhphu.vn