In bài viết

BHXH Đà Nẵng: Gần 118 ngàn lao động được nhận hỗ trợ từ Quỹ BHTN

(Chinhphu.vn) - Tính đến ngày 25/10, BHXH TP. Đà Nẵng đã chi hỗ trợ theo Nghị quyết 116/NQ-CP của Chính phủ về hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 cho 117.735 người.

27/10/2021 07:02
Gần 118 ngàn lao động được nhận hỗ trợ từ Quỹ BHTN
Tổng số tiền đã chi hỗ trợ là hơn 285 tỷ đồng, gồm: Chi cho 105.077 người lao động (NLĐ) đang tham gia bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), 260,4 tỷ đồng; chi cho 12.658 NLĐ nghỉ việc đang bảo lưu quá trình tham gia BHTN, gần 25,2 tỷ đồng.

Về chính sách giảm đóng vào Quỹ BHTN cho người sử dụng lao động (NSDLĐ) bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 từ 1% xuống bằng 0%, dự kiến sẽ giảm mức đóng cho 8.516 đơn vị, số tiền giảm đóng trên 121 tỷ đồng (từ tháng 10/2021 đến tháng 9/2022).

Được biết, đến nay tỷ lệ số đơn vị đã gửi danh sách NLĐ đề nghị hổ trợ/số đơn vị đã nhận được danh sách rà soát, đạt 83,37%;

Tỷ lệ số lao động đơn vị đã gửi danh sách NLĐ đề nghị hưởng/số lao động tại đơn vị đã nhận được danh sách, đạt 80,1%;

Tỷ lệ số người được chi trả/số người đã xét duyệt hưởng hỗ trợ, đạt 99,97%;

Tỷ lệ số tiền được chi trả/số tiền đã xét duyệt hưởng hỗ trợ, đạt 99,98%.

Để có được kết quả trên, công chức, viên chức, NLĐ thuộc BHXH thành phố cũng như BHXH quận, huyện đã phải nỗ lực làm việc cả ban đêm và ngày nghỉ để giải quyết hỗ trợ kịp thời, trong thời gian nhanh nhất cho NLĐ…

BT