In bài viết

Bị hủy thầu có phải tổ chức lựa chọn lại nhà thầu?

(Chinhphu.vn) – Trường hợp gói thầu thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật Đấu thầu thì phải tổ chức lựa chọn nhà thầu theo quy định của pháp luật về đấu thầu (kể cả sau khi hủy thầu).

25/01/2021 07:02
Công ty ông Ngọc An (Khánh Hòa) tổ chức đấu thầu dự án đầu tư xây dựng, đã chọn được nhà thầu nhưng nhà thầu hủy, không thực hiện nữa. Về quy định công ty phải tổ chức đấu thầu lại nhưng không kịp tiến độ. Do đó, công ty ông dự định mua vật tư và thuê đơn vị gia công làm.

Ông An hỏi, công ty ông có vi phạm quy định về không tổ chức đấu thầu hay không? Mức phạt như thế nào?

Về vấn đề này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời như sau:

Tại Điều 1 Luật Đấu thầu quy định các trường hợp thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật Đấu thầu.

Trường hợp gói thầu thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật Đấu thầu thì phải tổ chức lựa chọn nhà thầu theo quy định của pháp luật về đấu thầu (kể cả sau khi hủy thầu).

Chinhphu.vn