In bài viết

Bị thất nghiệp do dịch COVID-19 thì có được hỗ trợ không?

(Chinhphu.vn) - Ông Trương Ngọc Phát làm pha chế cho 1 quán cà phê tư nhân, do nghỉ dịch COVID-19 nên ông được chủ nhà trọ hỗ trợ giảm 500.000 đồng tiền nhà cho tháng 7/2021. Ông Phát hỏi, hiện giờ ông bị thất nghiệp do dịch COVID-19 thì có được hỗ trợ không?

16/08/2021 09:20

Về vấn đề này, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội trả lời như sau:

Tại Điểm 12 Mục II Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 quy định: Đối với lao động không có giao kết hợp đồng lao động (lao động tự do) và một số đối tượng đặc thù khác: Căn cứ điều kiện cụ thể và khả năng ngân sách của địa phương, các tỉnh, thành phố xây dựng tiêu chí, xác định đối tượng, mức tiền hỗ trợ nhưng mức hỗ trợ không thấp hơn 1.500.000 đồng/người/lần hoặc 50.000 đồng/người/ngày căn cứ theo thực tế số ngày tạm dừng hoạt động theo yêu cầu của địa phương”.

Vì vậy, ông Phát cùng các công dân khác nếu thuộc đối tượng lao động tự do gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 có nhu cầu hỗ trợ cần liên hệ chính quyền địa phương hoặc Sở LĐTBXH nơi cư trú để được hướng dẫn, giải quyết theo thẩm quyền.

Chinhphu.vn