In bài viết

Biển số xe đang dùng có tự động chuyển sang biển số định danh?

(Chinhphu.vn) – Đối với biển 5 số trước ngày Thông tư số 24/2023/TT-BCA có hiệu lực (15/8/2023) mà chưa làm thủ tục thu hồi đăng ký, biển số thì cơ sở dữ liệu đăng ký của Bộ Công an sẽ tự động định danh biển số cho chủ xe thông qua mã định danh của chủ xe.

13/02/2024 14:02

Theo phản ánh của ông Mai Hoàng Trung, sau khi Bộ Công An ban hành Thông tư số 24/2023/TT-BCA thì trên nhiều phương tiện thông tin đại chúng, báo đài đã tuyên truyền rất nhiều về biển số xe định danh cho người dân và cũng hiểu tất cả biển số xe 5 số là biển định danh của người dân.

Tuy nhiên ngày 7/11/2023, Cục Cảnh sát giao thông đã ban hành Công văn số 5080/C08-P4 quy định với biển 5 số có ký hiệu theo dạng 29C3, 41A1... thu hồi sẽ bị mất (theo Khoản 5 Điều 37). Ông Trung cho rằng, nếu quy định như thế sẽ trái với Khoản 1 Điều 39 Thông tư số 24/2023/TT-BCA: Đối với xe đã đăng ký biển 5 số trước ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành mà chưa làm thủ tục thu hồi thì số biển số đó được xác định là biển số định danh của chủ xe.

Biển số xe cũng là tài sản của người dân, việc quy định như trên sẽ ảnh hưởng rất lớn đến lợi ích của hàng ngàn người dân sở hữu. Ông Trung đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét vấn đề nêu trên.

Về vấn đề này, Bộ Công an trả lời như sau:

Căn cứ Khoản 3 Điều 3 Thông tư số 24/2023/TT-BCA ngày 1/7/2023 quy định về cấp thu hồi đăng ký biển số xe cơ giới: Biển số xe được cấp và quản lý theo mã định danh của chủ xe. Biển số định danh là biển số có ký hiệu, seri biển số, kích thước của chữ và số, màu biển số theo quy định tại Thông tư này.

Tại Khoản 1 Điều 39 về Điều khoản chuyển tiếp có quy định: Đối với xe đã đăng ký biển 5 số trước ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành mà chưa làm thủ tục thu hồi thì số biển số đó được xác định là biển số định danh của chủ xe.

Do vậy, đối với biển 5 số trước ngày Thông tư số 24/2023/TT-BCA (15/8/2023) có hiệu lực mà chưa làm thủ tục thu hồi đăng ký, biển số thì cơ sở dữ liệu đăng ký của Bộ Công an sẽ tự động định danh biển số cho chủ xe thông qua mã định danh của chủ xe. Hiện nay, việc đăng ký, cấp biển số định danh thực hiện bình thường, không có vướng mắc gì.

Chinhphu.vn