In bài viết

Bình Dương: Bà Đặng Thị Vân được xét duyệt hỗ trợ khó khăn

(Chinhphu.vn) – Bà Đặng Thị Vân (tỉnh Bình Dương) làm nghề buôn bán tự do. Từ đầu mùa dịch COVID-19 đến nay, bà không được nhận bất cứ khoản tiền hỗ trợ nào mặc dù đã làm đơn gửi khu phố. Bà Vân đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết đề nghị của bà.

31/10/2021 09:02

Về vấn đề này, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Dương trả lời như sau:

Trường hợp của bà Vân là đối tượng lao động tự do. Thực hiện Nghị quyết 68/NQ-CP, ngày 1/7/2021 của Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ người lao động và sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19, Quyết định số 09/2021/QĐ-UBND của UBND tỉnh Bình Dương về việc hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng lao động và một số đối tượng khác bị tác động bởi dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bình Dương thì bà được hỗ trợ 1.500.000 đồng.

Theo kết quả xác minh từ Ban Thương binh - Xã hội phường Bình Chuẩn thì phường đã tiếp nhận hồ sơ, tổng hợp gửi Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội thành phố Thuận An để xét duyệt và thực hiện chi hỗ trợ trong thời gian sớm nhất. Đề nghị bà Vân liên hệ trưởng khu phố nơi đang cư trú để được thông báo nhận hỗ trợ.

Chinhphu.vn