In bài viết

Bình Dương: Đã duyệt chi hỗ trợ người lao động Công ty Dingzhi

(Chinhphu.vn) – Bà Châu Hiền làm việc tại Công ty TNHH Nội thất Dingzhi Tân Uyên, tỉnh Bình Dương. Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, bà tạm ngừng công việc từ ngày 1/8/2021 đến hết tháng 9/2021. Tuy nhiên, đến nay bà vẫn chưa được nhận hỗ trợ, bà đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết trường hợp của bà.

03/04/2022 09:01

Về vấn đề này, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Dương trả lời như sau:

UBND thị xã Tân Uyên đã ban hành Quyết định số 554/QĐ-UBND ngày 14/1/2022 về việc phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương do ảnh hưởng đại dịch COVID-19 đối với Công ty TNHH Nội thất Dingzhi.

Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội thị xã Tân Uyên đã thực hiện các thủ tục về tài chính để thực hiện chi trả tiền hỗ trợ, tiền hỗ trợ sẽ được chi qua tài khoản của bà Châu Hiền.

Chinhphu.vn