In bài viết

Bình Dương hỗ trợ lao động tự do trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe

(Chinhphu.vn) - Bà Nguyễn Thanh Nhàn (Bình Dương) làm nghề châm cứu, bấm huyệt tự do. Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, bà mất hoàn toàn thu nhập. Tháng 8/2021, bà đã làm đơn gửi cơ quan có liên quan, nhưng đến nay vẫn chưa được hưởng trợ cấp, cũng không nhận được phản hồi nào. Bà Nhàn hỏi, bà có thuộc đối tượng được hỗ trợ 1.500.000 đồng không? Nếu có thì khi nào được nhận?

01/02/2022 07:02

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Dương trả lời như sau:

Theo Quyết định số 09/2021/QĐ-UBND ngày 16/7/2021 của UBND tỉnh Bình Dương về việc hỗ trợ người lao động có giao kết hợp đồng lao động và một số đối tượng khác bị tác động bởi dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bình Dương (Điểm e, Khoản 1, Điều 1) thì trường hợp của bà làm nghề thuộc lĩnh vực chăm sóc sức khỏe được hỗ trợ đối với người lao động tự do bị ảnh hưởng do đại dịch COVID-19. 

Qua kiểm tra, xác minh từ UBND phường Hưng Định, TP. Thuận An thì không nhận được hồ sơ đề nghị giải quyết hỗ trợ của bà Nhàn. Do vậy, đề nghị bà liên hệ lại trưởng khu phố hoặc UBND phường Hưng Định để được xem xét về nguyên nhân chưa nhận được hỗ trợ theo quy định.  

Chinhphu.vn