In bài viết

Bình Dương: Ông Nguyễn Hữu Sang đã được nhận tiền hỗ trợ

(Chinhphu.vn) - Ông Nguyễn Hữu Sang (tỉnh Bình Dương) hỏi, từ đầu mùa dịch COVID-19 đến nay ông chưa nhận được trợ cấp gói 800.000 đồng trong khi mọi người đã nhận gói hỗ trợ 1.500.000 đồng. Ông Sang đề nghị cơ quan chức năng giải đáp về trường hợp của ông.

17/10/2021 07:02

Về vấn đề này, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Dương trả lời như sau:

Theo kết quả xác minh của Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội thành phố Dĩ An, ông Nguyễn Hữu Sang có tên trong danh sách được phê duyệt hỗ trợ tiền thuê nhà và lương thực, thực phẩm theo Nghị quyết số 04/2021/NQ-HĐND và Quyết định số 12/2021/QĐ-UBND.

Ủy ban nhân dân phường An Bình đã liên hệ với ông Sang đến nhận tiền hỗ trợ theo quy định.

Chinhphu.vn