In bài viết

Bình Dương: Ông Trần Thái Hiền liên hệ Trưởng khu phố để nhận hỗ trợ

(Chinhphu.vn) - Ông Trần Thái Hiền là lao động tự do ở TPHCM, bị mắc kẹt tại tỉnh Bình Dương đã 3 tháng nay do dịch COVID-19. Ông Hiền được biết Chính phủ có chính sách hỗ trợ lao động thất nghiệp nên đã làm đơn gửi cơ quan có thẩm quyền nhưng đến nay vẫn chưa được hưởng, khu phố cũng không thông báo. Ông Hiền đề nghị được xem xét, hỗ trợ.

22/10/2021 15:02

Về vấn đề này, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Dương trả lời như sau:

Theo kết quả xác minh từ Ban Lao động - Thương binh và Xã hội phường Lái Thiêu thì phường đã tiếp nhận hồ sơ, tổng hợp gửi Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội thành phố Thuận An để xét duyệt và thực hiện chi hỗ trợ trong thời gian sớm nhất. Đề nghị ông Hiền liên hệ trưởng khu phố nơi đang cư trú để được thông báo nhận hỗ trợ.

Chinhphu.vn