In bài viết

Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng chỉ định, chuẩn y nhân sự mới

(Chinhphu.vn) – Các cơ quan chức năng vừa tổ chức công bố và trao quyết định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc điều động, chỉ định, bổ nhiệm, chuẩn y nhân sự: Bí thư Đảng đoàn Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; Bí thư Tỉnh ủy Hà Nam; Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk; Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương; Phó Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long.

22/07/2019 19:36

Bộ Chính trị chỉ định đồng chí Nguyễn Đình Khang giữ chức Bí thư Đảng đoàn Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam nhiệm kỳ 2018 - 2023.

Cụ thể, ngày 21/7, tại Hà Nội, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính đã trao quyết định của Bộ Chính trị đối với đồng chí Nguyễn Đình Khang. Theo đó, đồng chí Nguyễn Đình Khang, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, thôi giữ chức Bí thư tỉnh ủy Hà Nam nhiệm kỳ 2015 - 2020; điều động, chỉ định giữ chức Bí thư Đảng đoàn Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam nhiệm kỳ 2018 - 2023.

Bộ Chính trị chỉ định đồng chí Lê Thị Thủy giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Hà Nam, nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Cùng ngày, tại Hà Nam, đồng chí Phạm Minh Chính đã trao quyết định của Bộ Chính trị cho đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Theo đó, đồng chí Lê Thị Thủy thôi giữ chức Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XII, điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Hà Nam nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Bộ Chính trị chỉ định đồng chí Bùi Văn Cường giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk, nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Trước đó, ngày 19/7, tại Đắk Lắk, đồng chí Phạm Minh Chính đã trao quyết định cho đồng chí Bùi Văn Cường, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Theo đó, đồng chí Bùi Văn Cường thôi giữ chức Bí thư Đảng đoàn Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam nhiệm kỳ 2018 - 2023; điều động, chỉ định đồng chí Bùi Văn Cường tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Đồng chí Bùi Văn Cường được chỉ định giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk thay đồng chí Ê Ban Y Phu, Bí thư Tỉnh ủy đã được Bộ Chính trị quyết định nghỉ hưu theo chế độ từ ngày 1/7/2019.

Bộ Chính trị bổ nhiệm đồng chí Trần Quốc Cường giữ chức Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương.

Cùng ngày, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đã trao Quyết định số 1298-QĐNS/TW của Bộ Chính trị về việc  đồng chí Trần Quốc Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, thôi giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk nhiệm kỳ 2015 - 2020, điều động, bổ nhiệm đồng chí giữ chức Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương.

Ban Bí thư Trung ương Đảng chuẩn y đồng chí Bùi Văn Nghiêm giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long, nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Liên quan đến công tác nhân sự của Đảng, ngày 18/7, thừa ủy quyền của Ban Bí thư Trung ương Đảng, đồng chí Trần Văn Rón, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long đã trao quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng chuẩn y đồng chí Bùi Văn Nghiêm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Vĩnh Long giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long nhiệm kỳ 2015 - 2020./.