In bài viết

Bộ Công an giới thiệu sách “Những điểm mới về an ninh quốc gia trong Văn kiện Đại hội XIII của Đảng”

(Chinhphu.vn) – Chiều tối 30/11, tại Hà Nội, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp với Bộ Công an tổ chức giới thiệu cuốn sách “Những điểm mới về an ninh quốc gia trong Văn kiện Đại hội XIII của Đảng” do Đại tướng, GS.TS Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an làm chủ biên.

30/11/2021 20:59

Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm thăm nơi trưng bày sách - Ảnh: VGP/Lê Sơn

Phát biểu tại buổi Lễ, Giám đốc - Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật Phạm Minh Tuấn cho biết, cuốn sách được tiến hành biên soạn ngay sau khi Bộ Chính trị ban hành Chỉ thị số 01-CT/TW, ngày 9/3/2021 về việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Cuốn sách có giá trị lý luận và thực tiễn sâu sắc, thể hiện sự đóng góp rất quan trọng, rất có trách nhiệm của các đơn vị thuộc lực lượng Công an, dưới sự chỉ đạo của đồng chí Đại tướng, Bộ trưởng Bộ Công an cho việc hoàn thiện và phát triển lý luận về an ninh quốc gia và bảo vệ an ninh quốc gia trong tình hình mới. 

Với mong muốn cuốn sách sẽ là tài liệu học tập, tham khảo hữu ích, dễ hiểu về mặt lý luận và dễ dàng triển khai trong thực tiễn, cuốn sách có dung lượng chỉ khoảng 280 trang sách khổ nhỏ, bố cục gồm 2 phần, diễn đạt xúc tích, ngắn gọn, cô đọng với điểm nổi bật là cách tiếp cận mới: Từ phân tích tổng quan những điểm mới về an ninh quốc gia và bảo vệ an ninh quốc gia được thể hiện trong Văn kiện Đại hội XIII đến việc lựa chọn một số điểm mới nổi bật để phân tích, luận giải sâu sắc hơn. 

Cuốn sách “Những điểm mới về an ninh quốc gia trong Văn kiện Đại hội XIII của Đảng’” sẽ là tài liệu học tập, nghiên cứu quan trọng, có ý nghĩa của Bộ Công an trong việc triển khai có hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng trong lực lượng Công an nhân dân, góp phần tích cực vào nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội thời gian tới. 

Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an cho biết, dưới sự lãnh đạo của Đảng; sự phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ, hiệu quả của Quân đội nhân dân, các cấp, các ngành và bạn bè quốc tế; đặc biệt là sự tin yêu, ủng hộ, giúp đỡ của nhân dân, lực lượng Công an nhân dân đã không ngừng quyết tâm, vượt qua khó khăn, nỗ lực phấn đấu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao, chủ động đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu và hoạt động các thế lực thù địch, góp phần giữ vững môi trường ổn định, phục vụ hiệu quả sự nghiệp đổi mới, phát triển đất nước. 

Bộ trưởng Tô Lâm khẳng định, trong bối cảnh mới, có nhiều thuận lợi, song cũng còn không ít khó khăn, thách thức. Với tầm nhìn chiến lược, những quan điểm chỉ đạo của Đảng tại Đại hội XIII về bảo vệ an ninh quốc gia ngày càng hoàn thiện, với nhiều điểm mới rất quan trọng, phù hợp với quy luật khách quan và thực tiễn công tác bảo vệ an ninh quốc gia trong tình hình mới. Cuốn sách “Những điểm mới về an ninh quốc gia trong Văn kiện Đại hội XIII của Đảng” được biên soạn trên tinh thần quán triệt sâu sắc những nhận thức mới về an ninh quốc gia và bảo vệ an ninh quốc gia trong Văn kiện Đại hội XIII của Đảng. 

Lê Sơn