In bài viết

Bộ Công an hướng dẫn thủ tục cấp lại đăng ký xe

(Chinhphu.vn) – Ông Trần Xuân Hiền đã đăng ký xe máy từ tháng 2/2016 tại tỉnh Phú Yên. Hiện nay ông làm việc tại TP. Hồ Chí Minh. Vừa qua, ông bị mất giấy Đăng ký xe máy. Ông Hiền hỏi, ông xin cấp lại Giấy đăng ký xe tại đâu? Thủ tục cần những gì và trong thời gian bao nhiêu lâu?

29/11/2016 11:02

Về vấn đề này, Bộ Công an trả lời như sau:

Căn cứ Thông tư 15/2014/TT-BCA ngày 4/4/2014 của Bộ Công an quy định về đăng ký xe thì việc cấp lại Giấy đăng ký xe máy được giải quyết như sau: Cơ quan cấp lại Giấy đăng ký xe là Công an cấp huyện, nơi chủ xe đăng ký hộ khẩu thường trú đã đăng ký, cấp biển số cho xe đó.

Thủ tục hồ sơ cấp lại Giấy đăng ký xe gồm: Giấy khai đăng ký xe (mẫu số 02 ban hành theo Thông tư này); Chứng minh thư nhân dân hoặc Sổ hộ khẩu.

Thời hạn giải quyết 30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Chinhphu.vn