In bài viết

Bộ Công an ra mắt Trung tâm Dữ liệu Quốc gia về dân cư

(Chinhphu.vn) - Theo các quy định mới của Bộ Công an, đầu mối các đơn vị cấp phòng của Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội được thu gọn từ 11 đơn vị xuống 6 đơn vị, giảm 45% so với trước, trong đó có 1 đơn vị đặc biệt là Trung tâm Dữ liệu Quốc gia về dân cư.

18/08/2020 07:11

Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc trao quyết định cho cán bộ Cục Cảnh sát QLHC về TTXH.


Ngày 17/8,  Bộ Công an tổ chức Lễ công bố Thông tư, Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (QLHC về TTXH); đồng thời ra mắt Trung tâm Dữ liệu Quốc gia về dân cư.

Theo Cand.vn, Dự án Cơ sở Dữ liệu Quốc gia về dân cư là dự án công nghệ thông tin lớn nhất Việt Nam từ trước đến nay, chuyển đổi phương thức quản lý con người từ phương thức cũ sang phương thức mới ứng dụng khoa học công nghệ, xây dựng sử dụng Cơ sở Dữ liệu Quốc gia về dân cư, căn cước công dân. 

Đây là công việc có ý nghĩa đặc biệt quan trọng không những của lực lượng Công an nhân dân mà còn là cốt lõi để xây dựng Chính phủ điện tử, kinh tế số. 

Để đáp ứng nhiệm vụ trên, việc bố trí lại tổ chức của Cục Cảnh sát QLHC về TTXH là rất cần thiết và cấp bách. Theo Thông tư, Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an, chức năng, nhiệm vụ cơ bản không điều chỉnh nhiều, nhưng mô hình tổ chức bộ máy đã được bố trí phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình hiện nay, theo phương châm một đơn vị có thể thực hiện nhiều việc, nhưng một việc chỉ giao cho một đơn vị thực hiện.

Đầu mối các đơn vị cấp phòng của Cục đã được thu gọn từ 11 đơn vị xuống 6 đơn vị, giảm 45% so với trước, trong đó có 1 đơn vị đặc biệt là Trung tâm Dữ liệu Quốc gia về dân cư, được hợp nhất từ 5 đơn vị.

Tại Lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an, Thượng tá Tô Anh Dũng, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát QLHC về TTXH được phân công, kiêm nhiệm Giám đốc Trung tâm Dữ liệu Quốc gia về dân cư.

Thượng tá Tô Anh Dũng tuyên thệ khi nhận nhiệm vụ kiêm nhiệm Giám đốc Trung tâm Dữ liệu Quốc gia về dân cư.

Phát biểu tại Lễ công bố, Thiếu trướng Nguyễn Duy Ngọc, Thứ trưởng Bộ Công an biểu dương Ban Thường vụ Đảng ủy, lãnh đạo Cục Cảnh sát QLHC về TTXH đã sớm triển khai, chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết để thực hiện Thông tư, Quyết định của Bộ Công an.

Thứ trưởng yêu cầu, ngay sau Lễ công bố, Đảng ủy, lãnh đạo Cục chỉ đạo các đơn vị cấp phòng nhanh chóng ổn định tổ chức bộ máy, công tác cán bộ để kịp thời thực hiện các nhiệm vụ công tác; đề xuất kiện toàn các tổ chức đảng tại các đơn vị cấp phòng và chuẩn bị tổ chức Đại hội Đảng bộ của Cục Cảnh sát QLHC về TTXH theo đúng tiến độ. 

Kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh về tư tưởng, chế độ chính sách của cán bộ, chiến sĩ liên quan đến việc bố trí cán bộ theo mô hình tổ chức mới, không để vì sắp xếp tổ chức bộ máy mà làm gián đoạn hoặc chậm tiến độ các mặt công tác; đặc biệt chú trọng 3 nhiệm vụ trọng tâm là xây dựng Dự án Cơ sở Dữ liệu Quốc gia về dân cư, căn cước công dân, thực hiện cao điểm vận động nhân dân thu hồi và đấu tranh với vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ…

Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc đề nghị, Cục Cảnh sát QLHC về TTXH phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ tiếp tục tham mưu cho lãnh đạo Bộ, Chính phủ báo cáo với Quốc hội về Luật cư trú sửa đổi. Trong đó, có thu thập dữ liệu dân cư đây là nền tảng của Chính phủ điện tử; đề xuất tiếp việc gắn chíp căn cước công dân là số định doanh của mỗi người dân, tiến tới bỏ sổ hộ khẩu giấy chuyển sang quản lý bằng công nghệ cải cách thủ tục hành chính… góp phần vào Chính phủ số điện tử, phát triển kinh tế - xã hội./.