In bài viết

Bộ Công Thương bỏ quy định làm khổ doanh nghiệp

(Chinhphu.vn) - Bộ Công Thương đã có công văn trình Thủ tướng Chính phủ về việc giải quyết kiến nghị của Hiệp hội Dệt may Việt Nam (Vitas) về đề xuất giải quyết khó khăn, trong đó có việc bãi bỏ Thông tư 37/2015/TT-BCT quy định về kiểm tra hàm lượng formaldehyt và amin thơm trong sản phẩm dệt may.

04/10/2016 19:03
Ảnh minh họa
Cụ thể, với kiến nghị điều chỉnh hướng dẫn chính xác để trong quá trình thực hiện kiểm tra bảo đảm lô vải mẫu không bị kiểm tra formaldehyt, amin thơm, do hiện tại, chi phí giám định hàm lượng formaldehyt vẫn còn tốn kém và mất thời gian, Bộ Công Thương đang dự thảo thông tư bãi bỏ Thông tư 37 và xây dựng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với sản phẩm dệt may. Dự kiến, quy chuẩn sẽ ban hành vào đầu năm 2017.

Về kiến nghị điều chỉnh chiến lược, quy hoạch phát triển ngành dệt may, Bộ Công Thương có kế hoạch điều chỉnh quy hoạch phát triển ngành công nghiệp dệt may Việt Nam vào năm 2017 cho phù hợp với tình hình thực tế.

Về kiến nghị của Vitas liên quan đến quy hoạch và cấp phép khu công nghiệp dệt may lớn từ 500-1.000 ha, hỗ trợ lãi vay khi doanh nghiệp đầu tư vào các trung tâm xử lý nước thải tại khu công nghiệp,… theo ý kiến của Bộ Công Thương, hiện ngành dệt may đang hạn chế về năng lực dệt nhuộm, hoàn tất do khó khăn về vốn đầu tư cho công nghệ dệt nhuộm, xử lý nước thải, tuy nhiên, để hình thành các khu công nghiệp dệt may với những chính sách hỗ trợ, cần nghiên cứu cụ thể nhiều nội dung. Do đó, Bộ Công Thương kiến nghị cần có Bộ KH&ĐT nghiên cứu các quy định của Nhà nước về phát triển khu công nghiệp, chủ trì, phối hợp với Bộ Công Thương và bộ, ngành liên quan xem xét giải quyết.

Về thủ tục gia công xuất khẩu quân phục cho các lực lượng vũ trang nước ngoài, ông Trương Văn Cẩm, Tổng Thư ký Vitas cho biết, hiện nay chúng ta đang gia công cho nước ngoài số lượng lớn, nhưng Thông tư 49/2015/TT-BCT lại quy định phải chỉ rõ người sử dụng mặt hàng đó. Điều này gây khó khăn cho doanh nghiệp, vì “dệt may Việt Nam chủ yếu làm gia công qua khách hàng trung gian, chứ không làm trực tiếp”.

Về vấn đề này, Bộ Công Thương cho biết, theo quy định tại Nghị định số 187/2013/NĐ-CP và Quyết định số 80/2006/QĐ-BQP của Bộ Quốc phòng, mặt hàng quân phục thuộc diện hàng cấm xuất khẩu, do đó không được thực hiện gia công xuất khẩu. Trường hợp xuất khẩu phải do Thủ tướng Chính phủ quyết định.

Luật Đầu tư cũng quy định, kinh doanh quân trang, quân dụng cho lực lượng vũ trang là ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện. Các điều kiện sản xuất gia công quân phục đã được thể hiện tại Nghị định 77/2016/NĐ-CP.

Để tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp, Bộ Công Thương đã trao đổi với Bộ Quốc phòng, thống nhất báo cáo Thủ tướng Chính phủ cho phép thực hiện. Theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công Thương đã phối hợp với các đơn vị liên quan ban hành Thông tư 49 quy định về hoạt động sản xuất, gia công xuất khẩu quân phục cho các lực lượng vũ trang nước ngoài để hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện.

Như vậy, hoạt động gia công, sản xuất xuất khẩu hàng quân phục cho nước ngoài từ bị cấm thực hiện, thành hoạt động được phép thực hiện, không phải Bộ Công Thương đưa ra quy định “trói buộc” hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

Do đây là mặt hàng nhạy cảm, để thực hiện đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công Thương đề xuất Bộ Quốc phòng quy định các điều khoản mang tính chất quản lý để tránh những vấn đề phức tạp có thể nảy sinh trong quan hệ quốc tế liên quan đến đối ngoại và an ninh quốc phòng.

Cũng tại công văn này, những kiến nghị về quy định kiểm dịch động thực vật đối với lông vũ/gia cầm (đã qua xử lý) có đầy đủ kiểm dịch động vật và C/O từ phía khác hàng; quy định đóng 2% phí công đoàn… Bộ Công Thương cũng đã nghe và kiến nghị Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành có liên quan cùng xem xét giải quyết, vì các vấn đề này không thuộc thẩm quyền của Bộ.

Phan Trang