In bài viết

Bộ dừng cấp giấy chứng nhận ôtô không theo lộ trình Euro 4

(Chinhphu.vn) - Bộ Giao thông vận tải không cấp Giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường, Phiếu kiểm tra chất lượng xuất xưởng, Thông báo miễn kiểm tra chất lượng cho xe ô tô sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu mới không đáp ứng tiêu chuẩn khí thải mức 4 theo quy định của Thủ tướng Chính phủ.

09/08/2017 09:20

Theo phản ánh của Công ty CP Sài Gòn-Ngôi sao, từ ngày 10/3/2017, Cục Đăng Kiểm tạm dừng cấp "Phiếu kiểm tra chất lượng xuất xưởng dùng cho xe cơ giới" đối với xe được đóng thùng khiến các doanh nghiệp hiện tồn kho xe, tồn kho thùng xe đã sản xuất nhưng không được bán gây khó khăn và thiệt hại rất lớn cho doanh nghiệp.

Công ty CP Sài Gòn-Ngôi sao cho biết, Công ty đã mua xe tải Suzuki cabin sắt xi tiêu chuẩn khí thải Euro 2 động cơ xăng từ Suzuki Việt Nam. Các xe này đã hoàn tất thủ tục nhập khẩu và đăng kiểm, được Cục Đăng kiểm Việt Nam cấp "Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới nhập khẩu" trước ngày 1/1/2017. Công ty đã tiến hành đóng thùng xe và giao cho khách hàng từ năm 2016 đến 2017.

Từ ngày 1/1/2017 đến ngày 9/3/2017, Cục Đăng kiểm vẫn cấp "Phiếu kiểm tra chất lượng xuất xưởng dùng cho xe cơ giới" cho những xe này sau khi được đóng thùng (do các doanh nghiệp thực hiện đóng thùng). Do vậy, doanh nghiệp vẫn hiểu rằng những xe chuẩn khí thải Euro 2 động cơ xăng đã hoàn thành thủ tục nhập khẩu và đăng kiểm, đồng thời đã có "Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới nhập khẩu" trước ngày 1/1/2017, sau khi đóng thùng xe vẫn được cấp "Phiếu kiểm tra chất lượng xuất xưởng dùng cho xe cơ giới" cho xe đóng thùng.

Tuy nhiên, từ ngày 10/3/2017, Cục Đăng kiểm tạm dừng cấp "Phiếu kiểm tra chất lượng xuất xưởng dùng cho xe cơ giới" cho xe được đóng thùng khiến các doanh nghiệp hiện tồn kho xe, tồn kho thùng xe đã sản xuất nhưng không được bán gây khó khăn và thiệt hại rất lớn. Các doanh nghiệp đang phải đối mặt với tình trạng thua lỗ và nguy cơ phá sản, người lao động không có việc làm.

Qua Hệ thống tiếp nhận, trả lời kiến nghị của doanh nghiệp, Công ty CP Sài Gòn - Ngôi sao kiến nghị cơ quan chức năng cho các doanh nghiệp kê khai lại tất cả các xe tải cabin sắt xi tiêu chuẩn khí thải Euro 2 động cơ xăng đã hoàn tất thủ tục nhập khẩu, đăng kiểm và đã được cấp "Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới nhập khẩu" trước ngày 1/1/2017 đã hoàn tất đóng thùng xe; Xem xét chấp thuận giải quyết một lần cấp "Phiếu kiểm tra chất lượng xuất xưởng dùng cho xe cơ giới" cho những xe này trong vòng 30 ngày.

Về vấn đề này, Bộ Giao thông vận tải trả lời như sau:

Liên quan đến kiến nghị của doanh nghiệp, Bộ Giao thông vận tải đã có văn bản số 8120/BGTVT-MT ngày 24/7/2017 về thực hiện lộ trình áp dụng tiêu chuẩn khí thải mức 4 đối với xe ô tô, trong đó có hướng dẫn một số nội dung để Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), các doanh nghiệp sản xuất lắp ráp và nhập khẩu xe ô tô thống nhất thực hiện.

Theo đó, doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu xe ô tô phải thực hiện nghiêm lộ trình áp dụng tiểu chuẩn khí thải quy định tại Quyết định số 49/2011/QĐ-TTg ngày 1/9/2011 và Công văn số 436/TTg-CN ngày 28/3/2017 của Thủ tướng Chính phủ, cụ thể:

- Xe ô tô chạy bằng nhiên liệu xăng và các loại nhiên liệu khác ngoài điêzen (NG, LPG...) áp dụng tiêu chuẩn khí thải mức 4 từ 1/1/2017.

- Xe ô tô chạy bằng nhiên liệu điêzen áp dụng tiêu chuẩn khí thải mức 4 từ 1/1/2018.

Các doanh nghiệp phải có kế hoạch bảo đảm xe ô tô sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu mới do đơn vị mình sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu hoàn thành các thủ tục đăng kiểm, hải quan và đưa ra thị trường trước các thời điểm nêu trên; khẩn trương gửi Bộ Giao thông vận tải bản cam kết thực hiện tái xuất hoặc xuất khẩu xe ô tô không đáp ứng tiêu chuẩn khí thải mức 4 theo Công văn số 3273/BGTVT- MT ngày 29/3/2017 của Bộ Giao thông vận tải.

Xe ô tô sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu mới được coi là "đưa ra thị trường" như nêu tại mục 1 Công vãn số 436/TTg-CN ngày 28/3/2017 của Thủ tướng Chính phủ khi đã đáp ứng quy định tại Khoản 1 Điều 53 Luật Giao thông đường bộ và thỏa mãn các điều kiện sau:

- Đối với xe ô tô nhập khẩu mới: đã được cấp Thông báo miễn kiểm tra chất lượng hoặc Giấy chứng nhận chất lượng, an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường (ATKT&BVMT) và hoàn thành thủ tục hải quan theo quy định.

- Đối với xe ô tô sản xuất, lắp ráp mới: đã được cấp Giấy chứng nhận chất lượng ATKT&BVMT và có Phiếu kiểm tra chất lượng xuất xưởng.

Sau các thời điểm nêu tại mục 1 của Công văn này, Bộ Giao thông vận tải không cấp Giấy chứng nhận chất lượng ATKT&BVMT, Phiếu kiểm tra chất lượng xuất xưởng, Thông báo miễn kiểm tra chất lượng cho xe ô tô sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu mới không đáp ứng tiêu chuẩn khí thải mức 4 theo quy định của Thủ tướng Chính phủ.

Riêng xe ô tô sản xuất từ xe ô tô mới đã "đưa ra thị trường" như nêu tại mục 3 của Công văn này được tiếp tục thực hiện trên cơ sở Thông báo miễn kiểm tra chất lượng hoặc Giấy chứng nhận chất lượng ATKT&BVMT đã được cấp.

Chinhphu.vn