In bài viết

Bộ GDĐT giải đáp các câu hỏi về miễn, giảm học phí

(Chinhphu.vn) - Các câu hỏi của học sinh, sinh viên về chế độ miễn, giảm học phí theo Nghị định 49/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ sẽ được ông Nguyễn Văn Ngữ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Bộ Giáo dục và Đào tạo lần lượt giải đáp cụ thể và đăng tải trên Cổng TTĐT Chính phủ.

06/07/2011 16:45

Ông Nguyễn Văn Ngữ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch-Tài chính thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo - Ảnh: Chinhphu.vn

Bạn Phan Ngọc Trung (ngoctrung_binhdinh@...): Đề nghị ông cho biết, đối tượng học tại chức, học từ xa tại các trường cao đẳng, đại học có thuộc đối tượng được miễn, giảm học phí không?

Ông Nguyễn Văn Ngữ: Căn cứ quy định tại Nghị định 49/2010/NĐ-CP về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2010-2011 đến năm học 2014-2015 và Thông tư liên tịch số 29/2010/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH ngày 15/11/2010 của liên Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện Nghị định số 49/2010/NĐ-CP thì chỉ miễn, giảm học phí cho học sinh, sinh viên đang học chính quy tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học công lập. Do vậy đối với đối tượng học tại chức, học từ xa học tại các trường cao đẳng, đại học sẽ không thuộc diện được miễn, giảm học phí.

Bạn Hoàng Quốc Việt (hoangviet_desgner@...): Tôi là bộ đội xuất ngũ, sau đó thi đỗ và học Trường Đại học Mỹ thuật công nghiệp, vậy theo Nghị định 49/2010/NĐ-CP tôi có được miễn, giảm học phí không, thưa ông?

Ông Nguyễn Văn Ngữ: Theo quy định tại Nghị định 49/2010/NĐ-CP và Thông tư liên tịch 29/2010/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH nêu trên thì đối tượng miễn, giảm học phí không có bộ đội xuất ngũ. Do vậy, đối tượng này không thuộc diện được miễn, giảm học phí tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học công lập.

Bạn Mai Thúy (hoatuyet@...): Tôi là sinh viên hiện đang học liên thông chính quy từ trung cấp lên đại học tại trường Đại học Hồng Đức - Thanh Hoá. Xin ông cho biết theo Nghị định 49/2010/NĐ-CP tôi có được miễn và cấp bù học phí không?

 

Trân trọng đề nghị bạn đọc quan tâm, tiếp tục gửi câu hỏi, vấn đề liên quan đến chính sách miễn, giảm học phí theo Nghị định 49/2010/NĐ-CP, theo địa chỉ: bandoc@chinhphu.vn để được giải đáp.

Ông Nguyễn Văn Ngữ: Nghị định số 49/2010/NĐ-CP và Thông tư liên tịch số 29/2010/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH quy định cấp trực tiếp tiền hỗ trợ miễn, giảm học phí cho các đối tượng được miễn, giảm học phí học chính quy ở các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và giáo dục và đại học công lập.

Tại điểm a khoản 2 phần I của Thông tư liên tịch số 16/2006/TTLT/BLĐTBXH-BGDĐT-BTC ngày 20/11/2006 của liên Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính hướng dẫn về chế độ ưu đãi trong giáo dục và đào tạo đối với người có công với cách mạng và con của họ về phạm vi áp dụng đã quy định: Người có công với cách mạng và con của họ theo học hệ chính quy tập trung có khóa học từ 1 năm trở lên tại các cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, dự bị đại học, trường phổ thông dân tộc nội trú, bán trú; học liên tục lên trình độ đào tạo cao hơn gồm: trung cấp lên cao đẳng; cao đẳng lên đại học.

Với câu hỏi của sinh viên Thúy do không nêu rõ là thuộc đối tượng nào (có thuộc diện được miễn, giảm học phí hay không) nên Bộ Giáo dục và Đào tạo không có căn cứ để trả lời cụ thể được.

Tuy nhiên, nếu sinh viên thuộc đối tượng miễn, giảm học phí theo quy định tại Thông tư liên tịch số 16 nêu trên, học liên tục lên trình độ đào tạo cao hơn từ trung cấp lên cao đẳng, hoặc từ cao đẳng lên đại học thì được miễn học phí và cấp bù học phí theo quy định.

Bạn Nguyễn Văn Khánh (lt2cnty@...): Tôi là sinh viên học liên thông từ cao đẳng lên đại học (học liên tục) tại trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội.Tôi là con bệnh binh, vậy tôi có được miễn học phí không, thưa ông?

Ông Nguyễn Văn Ngữ: Căn cứ hướng dẫn ở phần trên, trường hợp sinh viên Khánh hỏi thì sẽ được miễn học phí và cấp bù học phí theo quy định của Nghị định 49/2010/NĐ-CP và Thông tư liên tịch 29/2010/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH.

Bạn Nguyễn Minh Hà (nguyenminhha_hp@...): Tôi là con thương binh. Sắp tới tôi tốt nghiệp đại học chính quy và có nhu cầu học thạc sĩ. Đề nghị ông cho biết, tôi có thuộc đối tượng được miễn học phí và nhận trợ cấp con thương binh hàng năm như lúc học đại học không? Nếu sau khi tốt nghiệp, 1 năm sau tôi mới học thạc sĩ thì tôi có được hưởng chính sách ưu đãi gì không, cụ thể có được miễn học phí và trợ cấp giáo dục nữa không?

Ông Nguyễn Văn Ngữ: Như đã hướng dẫn ở phần trên, chỉ miễn, giảm học phí cho học sinh, sinh viên đang học chính quy tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học công lập. Do vậy, trường hợp học các bậc cao hơn bậc đại học sẽ không được miễn, giảm học phí cũng như không được hưởng trợ cấp con thương binh hàng năm như lúc còn học đại học.

Trân trọng cảm ơn ông!

Ban Bạn đọc

>>Những địa bàn HSSV được miễn giảm học phí