In bài viết

Bộ GDĐT giải đáp về tuyển sinh đào tạo liên thông

(Chinhphu.vn) - Sinh viên Ngô Thị Huyền Trang (ngothihuyentrang13592@...) tốt nghiệp cao đẳng, chuyên ngành Điều dưỡng năm 2013. Sinh viên Trang muốn thi liên thông trong đợt thi tuyển sinh đại học, cao đẳng tháng 7/2014 nhưng các trường có ngành Điều dưỡng chỉ tuyển sinh liên thông với trường hợp tốt nghiệp đủ 36 tháng.

16/05/2014 08:02

Do đó, sinh viên Trang phải đợi 3 năm sau khi tốt nghiệp cao đẳng để được thi học liên thông tiếp lên đại học. Sinh viên Trang đề nghị cơ quan chức năng giải đáp về quy định đào tạo liên thông với chuyên ngành Điều dưỡng.

Về vấn đề này, Bộ Giáo dục và Đào tạo giải đáp như sau:

Theo Thông tư số 55/2012/TT-BGDĐT ngày 25/12/2012 của Bộ Giáo dục và đào tạo quy định đào tạo liên thông trình độ cao đẳng, đại học, về tuyển sinh được quy định như sau:

- Người có bằng tốt nghiệp trung cấp nghề, trung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng nghề, cao đẳng sau thời hạn 36 tháng nếu có nguyện vọng thi lên trình độ cao đẳng hoặc đại học phải dự thi 3 môn gồm: 1 môn cơ bản, 1 môn cơ sở ngành và 1 môn chuyên ngành.

- Người có bằng tốt nghiệp trung cấp nghề, trung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng nghề, cao đẳng chưa đủ 36 tháng nếu có nguyện vọng thi lên trình độ cao đẳng hoặc đại học phải dự thi trong kỳ thi tuyển sinh đại học, cao đẳng chính quy do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức hàng năm.

Việc các trường tổ chức đào tạo hệ liên thông cho những thí sinh đủ 36 tháng hoặc chưa đủ 36 tháng phải có điều kiện, vì vậy, sinh viên Ngô Thị Huyền Trang phải tìm hiểu trường có đào tạo ngành Điều dưỡng với các đối tượng trên để đăng kí dự thi. Thông tin trên được các trường công bố tại trang thông tin điện tử của trường.

Chinhphu.vn