In bài viết

Bộ GTVT: Đang xem xét sửa quy định về Ban QLDA

(Chinhphu.vn) – Ông Trần Văn Thế (Hà Nội) đề nghị giải đáp thắc mắc liên quan đến Quyết định số 4255/QĐ-BGTVT ngày 1/12/2015 quy định về nhiệm vụ, quyền hạn của Ban quản lý dự án đối với các dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư do Bộ Giao thông vận tải quản lý.

20/09/2016 14:02

Theo phản ánh của ông Thế, Quyết định số 4255/QĐ-BGTVT là văn bản quy định về nhiệm vụ, quyền hạn của Ban quản lý dự án (QLDA) đối với các dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư do Bộ Giao thông vận tải quản lý nên chỉ áp dụng cho các đơn vị trực thuộc Bộ Giao thông vận tải. Tuy nhiên tại Điều 2 về đối tượng áp dụng lại như một văn bản quy phạm pháp luật.

Ông Thế cho rằng, nếu muốn giữ nguyên là văn bản quy định nhiệm vụ quyền hạn thì phải sửa Điều 2 về đối tượng áp dụng hoặc giữ nguyên Điều 2 thì phải là Quyết định quy định về quản lý dự án PPP hoặc Thông tư.

Ông Thế hỏi, việc ban hành văn bản trên của Bộ Giao thông vận tải có đúng hình thức văn bản không?

Về vấn đề này, Bộ Giao thông vận tải trả lời như sau:

Quyết định số 4255/QĐ-BGTVT nhằm phân định rõ nhiệm vụ, quyền hạn của các Ban QLDA được Bộ Giao thông vận tải giao thực hiện một số chức năng, nhiệm vụ của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền đối với các dự án đối tác công tư do Bộ Giao thông vận tải quản lý.

Đây là văn bản có tính chất ủy quyền, giao nhiệm vụ cho các Ban dự án trực thuộc Bộ nhằm thay mặt cơ quan Nhà nước có thẩm quyền thực hiện một số nhiệm vụ cơ bản được quy định trong hợp đồng dự án, bảo đảm tính linh hoạt, hiệu quả trong quá trình giám sát thực hiện hợp đồng.

Hiện nay Bộ Giao thông vận tải đang giao cơ quan chuyên môn rà soát các văn bản có liên quan trong đó có Quyết định này để thực hiện việc sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với thực tiễn phát sinh và các quy định của pháp luật.

Bộ Giao thông vận tải trân trọng cảm ơn và mong trong thời gian tới nhận được nhiều ý kiến bổ ích của ông Trần Văn Thế để phát huy hơn nữa vai trò của ngành Giao thông vận tải trong công cuộc xây dựng đất nước.

Chinhphu.vn