In bài viết

Bộ GTVT phản hồi thông tin bán cổ phần Cty đóng tàu Sông Cấm

(Chinhphu.vn) – Liên quan đến việc Tổng công ty Công nghiệp Tàu thủy Việt Nam (SBIC) đề xuất bán 70% cổ phần Công ty Đóng tàu Sông Cấm cho Tập đoàn đóng tàu Damen (Hà Lan), Bộ GTVT đã có văn bản gửi Cổng TTĐT Chính phủ thông tin về vấn đề này.

15/01/2015 10:20

Ngày 8/12/2014, SBIC có Công văn số 3431/CNT-LHTQT về việc Damen đề xuất mua cổ phần tại Công ty cổ phần Đóng tàu Sông Cấm, trong đó SBIC đề nghị Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ GTVT chấp thuận chủ trương cho phép SBIC bán cổ phần tại Công ty cổ phần Đóng tàu Sông Cấm cho Damen với tỷ lệ 70% như một trường hợp ngoại lệ không thuộc phạm vi điều chỉnh của Quyết định số 55/2009/QĐ-TTg ngày 15/4/2009 của Thủ tướng Chính phủ (theo Quyết định số 55/2009/QĐ-TTg quy định về tỷ lệ tham gia của nhà đầu tư nước ngoài trên thị trường chứng khoán Việt Nam thì Damen chỉ được mua tối đa 49% cổ phần tại Công ty cổ phần đóng tàu Sông Cấm). Việc đàm phán sẽ được SBIC tiến hành sau khi có quyết định của Thủ tướng Chính phủ về tỷ lệ cổ phần sẽ bán cho Damen.

Ngày 23/12/2014, Văn phòng Chính phủ có Công văn số 10292/VPCP-ĐMDN về việc Damen mua cổ phần của Công ty cổ phần Đóng tàu Sông Cấm, trong đó Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Văn Ninh có ý kiến: "Bộ GTVT chủ trì, phối hợp với các Bộ: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan có liên quan nghiên cứu, xem xét đề xuất của Tổng Công ty Công nghiệp Tàu thuỷ tại công văn nói trên, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định".

Thực hiện ý kiến chỉ đạo nêu trên, Bộ GTVT đang chỉ đạo SBIC và Công ty cổ phần Đóng tàu Sông Cấm xây dựng các phương án tái cơ cấu (phương án 1: Bán cổ phần cho Tập đoàn Đóng tàu Damen - Hà Lan theo lộ trình và quy định của Thủ tướng Chính phủ; phương án 2: Bán toàn bộ tài sản, cơ sở hạ tầng của Sông Cấm tại Bến Kiền kèm theo kế thừa toàn bộ lao động).

Sau khi hoàn thiện đề án, Bộ GTVT sẽ chỉ đạo SBIC và Sông Cấm đàm phán với nhà đầu tư để thống nhất phương án chuyển nhượng. Trường hợp nhà đầu tư có những đề xuất ngoài thẩm quyền, Bộ sẽ phối hợp với các Bộ: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan có liên quan nghiên cứu, xem xét báo cáo Thủ tướng Chính phủ quyết định.

Với mục tiêu là huy động vốn của các nhà đầu tư trong nước và nước ngoài để nâng cao năng lực tài chính, đổi mới công nghệ, đổi mới phương thức quản lý nhằm nâng cao hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế; bảo đảm hài hoà lợi ích của Nhà nước, doanh nghiệp, nhà đầu tư và người lao động trong doanh nghiệp, Bộ GTVT sẽ chỉ đạo các đơn vị thực hiện tái cơ cấu trên nguyên tắc công khai, minh bạch theo đúng quy định pháp luật.

Chinhphu.vn