In bài viết

Bộ GTVT thúc tiến độ giải ngân các dự án trọng điểm

(Chinhphu.vn) - Bộ Giao thông vận tải đề nghị các chủ đầu tư/Ban Quản lý dự án (QLDA) đẩy mạnh giải ngân nguồn vốn còn lại của kế hoạch năm 2022 và sớm giải ngân nguồn vốn kế hoạch năm 2023 các dự án do Bộ quản lý.

09/01/2023 15:09
Bộ GTVT thúc tiến độ giải ngân các dự án trọng điểm - Ảnh 1.

Bộ Giao thông vận tải thúc tiến độ giải ngân các dự án trọng điểm

Cụ thể, đối với kế hoạch giải ngân năm 2022, Bộ Giao thông vận tải yêu cầu các đơn vị, đặc biệt là các chủ đầu tư/Ban QLDA có tỷ lệ giải ngân tính đến ngày 31/12/2022 thấp hơn 95% phải rà soát, hoàn thiện các thủ tục giải ngân khối lượng đã thực hiện, bảo đảm giải ngân tối đa nguồn vốn kế hoạch năm 2022 đã được bố trí.

Đối với giải ngân nguồn vốn kế hoạch năm 2023, phải khẩn trương triển khai phân khai dự toán chi theo kế hoạch được giao, hoàn thành trước ngày 18/01/2023, đặc biệt các dự án trọng điểm, có nhu cầu giải ngân ngay từ đầu năm 2023 như: Dự án cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020 và giai đoạn 2021-2025, cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ, cầu Rạch Miễu 2…

Các chủ đầu tư/Ban QLDA cũng cần lập kế hoạch giải ngân chi tiết theo từng tháng, quý, xác định "đường găng" giải ngân đối với từng dự án, báo cáo Bộ Giao thông vận tải trước ngày 20/01/2023 làm cơ sở điều hành và đánh giá kết quả thực hiện.

Được biết, với kế hoạch giải ngân vốn năm 2022, tính đến nay, Bộ Giao thông vận tải đã giải ngân khoảng 47.905 tỷ đồng, đạt 87% kế hoạch bổ sung. Dự kiến đến hết tháng 1/2023 sẽ phấn đấu giải ngân 97% vốn ngân sách nhà nước được giao.

Theo kế hoạch, năm 2023, để hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội, kế hoạch vốn Bộ Giao thông vận tải được giao khoảng 94.161 tỷ đồng, cao gấp 1,7 lần kế hoạch năm 2022.

NK