In bài viết

Bộ GTVT trả lời về việc cải tạo xe tập lái

(Chinhphu.vn) - Ông Đỗ Trung Kiên mua 1 xe ô tô tập lái của 1 doanh nghiệp dạy lái xe tại Hà Nội và đã hoàn tất thủ tục sang tên. Tuy nhiên, khi đưa xe đi đăng kiểm, Trung tâm Đăng kiểm yêu cầu phải lắp phanh phụ với lý do đây là xe tập lái, trường hợp ông muốn xe trở về nguyên bản thì phải cải tạo xe tại cơ sở có chức năng này.

01/09/2014 08:02

Theo ông Kiên, những yêu cầu như vậy gây khó khăn cho người dân. Ông đề nghị cơ quan chức năng giải đáp thỏa đáng về trường hợp này.

Vấn đề ông Kiên phản ánh, Bộ Giao thông vận tải trả lời như sau:

Hệ thống phanh là hệ thống liên quan trực tiếp đến an toàn của ô tô, việc quản lý các thay đổi cải tạo đối với hệ thống phanh là hết sức nghiêm ngặt và cần thiết. Khi cải tạo lắp bàn phanh phụ phải can thiệp vào dẫn động của hệ thống phanh chính, do đó khi tháo bàn phanh phụ phải do các cơ sở có chức năng, có kinh nghiệm thực hiện và được kiểm tra, xác nhận lại Hồ sơ phương tiện để đảm bảo hệ thống phanh của xe luôn đảm bảo an toàn theo quy định.

Các loại xe này được miễn lập hồ sơ thiết kế xe cơ giới cải tạo theo Điều 6 của Thông tư số 29/2012/TT-BGTVT ngày 31/7/2012 của Bộ Giao thông vận tải quy định về cải tạo phương tiện giao thông cơ giới đường bộ.

Chinhphu.vn