In bài viết

Bộ KH&CN trả lời kết quả đăng ký độc quyền nhãn hiệu Be-home

(Chinhphu.vn) – Ngày 29/12/2016, Công ty TNHH Vina Cookever đã gửi đơn đăng ký độc quyền nhãn hiệu Be-home đến Cục Sở hữu trí tuệ, nhưng đến nay vẫn chưa nhận được kết quả.

09/11/2018 07:02

Qua Hệ thống Tiếp nhận, trả lời kiến nghị của doanh nghiệp, Công ty đề nghị cơ quan chức năng xem xét, sớm giải quyết đề nghị của Công ty.

Về vấn đề này, Bộ Khoa học và Công nghệ trả lời như sau:

Ngày 29/12/2016, Công ty TNHH Vina Cookever nộp đơn số 4-2016-42049 đăng ký bảo hộ nhãn hiệu “BE-HOME, hình”. Trên cơ sở kết quả thẩm định theo quy định của pháp luật, ngày 20/9/2018, Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) đã ban hành Thông báo số 31387/SHTT-NH về kết quả thẩm định đơn.

Theo đó, nhãn hiệu “BE-HOME, hình” bị từ chối bảo hộ phần chữ “BE-HOME” cho dịch vụ “Bán buôn đồ dùng cho nhà bếp, đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện, hàng thủ công mỹ nghệ (nồi)” trong nhóm 35 vì tương tự, gây nhầm lẫn với nhãn hiệu “BeHome” được bảo hộ theo Đăng ký quốc tế số 864802 (căn cứ Điểm h, Khoản 2, Điều 74 Luật Sở hữu trí tuệ).

Công ty TNHH Vina Cookever có thời hạn 3 tháng để có ý kiến phản hồi. Hết thời hạn nêu trên, Cục Sở hữu trí tuệ sẽ tiếp tục tiến hành các thủ tục liên quan đến đơn đăng ký theo đúng quy định pháp luật.

Chinhphu.vn