In bài viết

Bộ LĐTB&XH trả lời về hạ tuổi hưởng trợ cấp xã hội

(Chinhphu.vn) - Tại kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV, cử tri các tỉnh: Hải Dương, Bình Thuận, Trà Vinh và TP. Hà Nội đề nghị hạ thấp độ tuổi hưởng chế độ người cao tuổi xuống 75 tuổi. Đồng thời, tăng mức trợ cấp cho người cao tuổi vì hiện nay mức trợ cấp quá thấp, không bảo đảm sinh hoạt cho người hưởng.

07/09/2018 07:20

Về vấn đề này, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trả lời như sau:

Về kiến nghị hạ tuổi hưởng trợ cấp xã hội xuống còn 75 tuổi: Thời gian vừa qua, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã 3 lần trình Chính phủ ban hành văn bản hạ độ tuổi hưởng trợ cấp xã hội: Nghị định số 30/2002/NĐ-CP ngày 26/3/2002 quy định người cao tuổi từ 90 tuổi trở lên được hưởng trợ cấp xã hội; Nghị định số 67/2007/NĐ-CP ngày 13/4/2007 quy định giảm độ tuổi người cao tuổi xuống còn 85 tuổi; Nghị định số 06/2011/NĐ-CP ngày 14/1/2011 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Người cao tuổi một lần nữa giảm độ tuổi người cao tuổi được hưởng trợ cấp xã hội xuống còn 80 tuổi là cố gắng rất lớn của Chính phủ trong giai đoạn nền kinh tế còn khó khăn góp phần bảo đảm đời sống của người cao tuổi.

Tiếp thu ý kiến cử tri, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tiếp tục chỉ đạo các cơ quan chức năng tổng hợp, trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định trong quá trình nghiên cứu, sửa đổi Luật Người cao tuổi.

Về kiến nghị nâng mức trợ cấp xã hội cho người cao tuổi: Trong thời gian qua, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã nhiều lần trình Chính phủ ban hành văn bản về điều chỉnh tăng mức trợ cấp xã hội cho các đối tượng bảo trợ xã hội, trong đó có người cao tuổi.

Gần đây nhất Bộ đã trình Chính phủ ban hành Nghị định số 136/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013, trong đó nâng mức chuẩn trợ cấp xã hội từ 180.000 đồng lên 270.000 đồng. Tùy theo hoàn cảnh cụ thể đối tượng được hưởng hệ số khác nhau.

Việc nâng mức chuẩn trợ cấp xã hội cho các đối tượng lên mức 270.000 đồng/người/tháng và thực hiện đầy đủ các chính sách quy định tại Nghị định số 136/2013/NĐ-CP trong bối cảnh khó khăn về ngân sách là sự cố gắng lớn của Chính phủ. Vì vậy, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội xin tiếp thu, nghiên cứu ý kiến này để trình cơ quan có thẩm quyền xem xét, quyết định vào thời gian thích hợp.

Chinhphu.vn