In bài viết

Bộ Ngoại giao bổ nhiệm lãnh đạo cấp vụ

(Chinhphu.vn) - Bộ Ngoại giao vừa triển khai các quyết định về công tác cán bộ tại một số cơ quan, đơn vị.

17/07/2020 09:34
Thứ trưởng Thường trực Bùi Thanh Sơn chúc mừng 2 cán bộ mới được bổ nhiệm. Ảnh: Thế giới & Việt Nam

Ngày 16/7, tại Trụ sở Bộ Ngoại giao, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã trao quyết định bổ nhiệm cán bộ cấp Vụ của Bộ này.

Cụ thể, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Hùng Sơn, Viện trưởng Viện Biển Đông, Học viện Ngoại giao giữ chức Phó Giám đốc Học viện Ngoại giao kiêm Viện trưởng Viện Biển Đông, Học viện Ngoại giao.

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao quyết định tiếp nhận và điều động ông Đỗ Sơn Hải, nguyên Tham tán Công sứ - Người thứ hai Sứ quán Việt Nam tại Na Uy, hết nhiệm kỳ về nước, giữ chức Phó Giám đốc Trung tâm Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ đối ngoại, Học viện Ngoại giao.