In bài viết

Bổ nhiệm Cục trưởng Cục Quân huấn, Tư lệnh Quân đoàn 3

(Chinhphu.vn) – Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân đoàn 3 vừa tổ chức Hội nghị bàn giao chức trách, nhiệm vụ Tư lệnh Quân đoàn 3.

17/02/2020 18:55


Trung tướng Nguyễn Văn Nghĩa chúc mừng Thiếu tướng Thái Văn Minh và Đại tá Nguyễn Anh Tuấn.

Thực hiện các quyết định của cấp có thẩm quyền về công tác cán bộ, Thiếu tướng Thái Văn Minh, Tư lệnh Quân đoàn 3 được Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng điều động và bổ nhiệm giữ chức vụ Cục trưởng Cục Quân huấn, Bộ Tổng tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam.

Đại tá Nguyễn Anh Tuấn, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân đoàn 3 được bổ nhiệm giữ chức vụ Tư lệnh Quân đoàn 3.

Phát biểu tại hội nghị, Trung tướng Nguyễn Văn Nghĩa, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam bày tỏ sự tin tưởng Đại tá Nguyễn Anh Tuấn trong thời gian đảm trách nhiệm vụ Tư lệnh Quân đoàn 3 sẽ cùng tập thể Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân đoàn tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất; bám sát đường lối chính trị, quân sự của Đảng, nghị quyết, chỉ thị của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng; lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao./.