In bài viết

Bổ nhiệm Giám đốc Học viện Quân y; Cục trưởng Cục Quân y

(Chinhphu.vn) - Thiếu tướng, Nguyễn Xuân Kiên được điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Học viện Quân y. Thiếu tướng Nguyễn Trường Giang được điều động, bổ nhiệm giữ chức Cục trưởng Cục Quân y.

06/05/2022 19:19
Bổ nhiệm Giám đốc Học viện Quân y; Cục trưởng Cục Quân y - Ảnh 1.

Thiếu tướng, PGS.TS. Nguyễn Xuân Kiên được bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Học viện Quân y.

Bổ nhiệm Thiếu tướng Nguyễn Xuân Kiên giữ chức Giám đốc Học viện Quân y

Ngày 5/5, Thượng tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đã chủ trì bàn giao chức vụ Giám đốc Học viện Quân y.

Theo đó, Thiếu tướng, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Xuân Kiên, Cục trưởng Cục Quân y, Tổng cục Hậu cần được bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Học viện Quân y, thay cho người tiền nhiệm là Trung tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Đỗ Quyết.

Bổ nhiệm Giám đốc Học viện Quân y; Cục trưởng Cục Quân y - Ảnh 2.

Thiếu tướng, GS.TS. Nguyễn Trường Giang được bổ nhiệm giữ chức Cục trưởng Cục Quân y, Tổng cục Hậu cần

Bổ nhiệm Thiếu tướng Nguyễn Trường Giang giữ chức Cục trưởng Cục Quân y

Người tiếp nhận chức vụ Cục trưởng Cục Quân y thay cho Thiếu tướng Nguyễn Xuân Kiên là Thiếu tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Trường Giang.

Trước khi đảm nhiệm vai trò người đứng đầu Cục Quân y, Thiếu tướng Nguyễn Trường Giang là Phó Giám đốc Học viện Quân y.